Ordlistor och termbanker

Tilitoimisto Relipen BLOGI SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISH Vad betyder ordet? Vad heter det på andra språk? Begrepp och termer som används i beskattning, lagspråk eller vid olika professionella sammanhang, har ofta en bestämd och begränsad betydelse. För att...

Bokföringsbyråns nya nätsidor Relipe.fi

Tilitoimisto Relipen BLOGI Relipe.fi  är vår nya adress på nätet fr.o.m. 2015. Bokföringsbyråns websidor på svenska finns nu på relipe.fi/sv/ och bokförarens blogg finns på relipe.fi/sv/blogg/ och bloggen på finska eller tilitoimiston blogi finns på relipe.fi/blogi/...

Pin It on Pinterest