Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm
Kategoria / Category:   Myynnit
Kuvaus / Description:  

Myyntitositteen laatiminen

Mitä tietoja myyntitositteella täytyy olla? Yleiset ja kevennetyt laskuvaatimukset myyntilaskuille ja myyntikuiteille. Milloin riittää kevennetyt ja milloin pitää olla yleisten vaatimusten mukaiset laskutiedot?