Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Kategoria / Category:

Myynnit

Kuvaus / Description:

Myyntitositteen laatiminen

Mitä tietoja myyntitositteella täytyy olla? Yleiset ja kevennetyt laskuvaatimukset myyntilaskuille ja myyntikuiteille. Milloin riittää kevennetyt ja milloin pitää olla yleisten vaatimusten mukaiset laskutiedot?