Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm
Kategoria / Category:   Palkanmaksu
Kuvaus / Description:  

Vuosittain vaihtuvat tärkeät luvut ja prosentit

Sosiaalivakuutusmaksujen sekä verovapaiden matkakustannuskorvausten ja luontoisetujen määrät vaihtuvat vuosittain. Viivästyskorkojen perusteena olevaa viitekorkoa tarkistetaan puolivuosittain. Tässä artikkelissa olevien linkkien avulla voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat taksat, prosentit ja muut tärkeät numerotiedot. (Päivitetty 30.01.2023.)