Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Henkilöiden tuloverotus muuttuu 2018-2019

Verohallinnossa on käynnissä tietojärjestelmien uudistaminen. Verotuksessa käytetyt vanhat erilliset ohjelmistot korvataan yhdellä uudella järjestelmällä. Meille verovelvollisille tämä näkyy siten, että aikaisemmin erillään olleet sähköiset palvelut kootaan yhteen ja samaan verkkopalveluun OmaVeroon.

Siirtyminen OmaVero-järjestelmään tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 OmaVero-järjestelmään siirrettiin perintö- ja lahjaverotus. Vuoden 2017 alussa OmaVeroon siirrettiin arvonlisäverojen ja työnantajasuoritusten hoitaminen. Marraskuussa 2017 OmaVeroon siirrettiin yhteisöjen (kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tuloverotus. Marraskuussa 2018 on vuorossa yksityishenkilöiden tuloverotuksen siirtäminen OmaVeroon.

1.1.2019 käyttöön tuleva tulorekisteri on erillinen hanke eikä se suoraan liity Verohallinnon omien järjestelmien uudistamiseen. Tulorekisterillä on kuitenkin vaikutusta tuloverotuksen hoitamiseen. Tulorekisterin avulla Verohallinnon käytössä tulee olemaan lähes ajantasaiset palkkatiedot.

Seuraavassa lueteltavat muutokset koskevat henkilöiden tuloverotusta. Tässä yhteydessä henkilöillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (eli ihmisiä) riippumatta siitä, onko kyseessä palkansaaja vai yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi-yrittäjä. Kannattaa muistaa, että toiminimi-yritys ei ole erillinen verovelvollinen. Toiminimi-yritys on juridisesti  sama verovelvollinen (sama yksilö) kuin kyseinen elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja).

Muutoksia 2018–2019

Verokortti verkossa -palvelu (vero.fi/verokortti) suljetaan 29.10.2018. Samalla se jää pois käytöstä, sillä jatkossa verokortteihin liittyvät asiat hoidetaan OmaVero-palvelussa. Verohallinnon sähköiset palvelukanavat ovat poissa käytöstä järjestelmien muutostöiden takia 30.10.2018 – 8.11.2018.

OmaVero-palvelu (vero.fi/omavero) avataan uudistuneena käyttöön 9.11.2018.

9.11.2018 alkaen henkilöt voivat hoitaa omaan tuloverotukseensa liittyvät asiat OmaVero-palvelussa. OmaVerossa voit hakea muutosta verokorttiin ja ennakkoveroihin. Jatkossa myös tuloveroilmoitukset hoidetaan OmaVero-palvelussa. Ja ennestään OmaVerossa ovatkin perintö- ja lahjaverotus.

Vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista työnantajat tekevät vuosi-ilmoitukset kuten ennenkin. Työnantajat ilmoittavat vuonna 2018 maksetut palkat ja niiden ennakonpidätykset Verohallintoon viimeistään 2019 tammikuun loppuun mennessä. Työntekijät puolestaan näkevät omat palkkatietonsa työnantajan antamista palkkalaskelmista.

1.1.2019 ja sen jälkeen maksettujen palkkojen osalta työnantajien ilmoitusvelvollisuus muuttuu. Työnantajan vuosi-ilmoitukset jäävät pois. Sen sijaan työnantajan tulee ilmoittaa palkkatiedot 5 päivän kuluessa palkanmaksusta tulorekisteriin. Tulorekisteristä palkkatietoja saavat käyttöönsä Verohallinto, eläkevakuutusyhtiöt, tapaturmavakuutusyhtiöt ja Kela. Lisäksi jokainen voi itse tarkistaa omat palkkatietonsa tulorekisteristä vuodesta 2019 alkaen.

Keväällä 2019 Verohallinto lähettää esitäytetyt veroilmoitukset vuoden 2018 verotusta varten. Verolomakkeet ovat erilaiset kuin aikaisemmin ja sähköinen ilmoittaminen tapahtuu OmaVero-palvelussa. Muuten veroilmoituksen antaminen on samanlainen velvollisuus kuin ennenkin. Veroilmoitus pitää tarkistaa ja sitä pitää tarvittaessa täydentää ja korjata. Korjaukset ja täydennykset tulee ilmoittaa viimeistään määräpäivään mennessä. Määräpäivä on kerrottu esitäytetyllä veroilmoituksella. Myöhästyneestä veroilmoituksesta voi joutua maksamaan myöhästymismaksua 50 euroa.

Verotuksen valmistumisen aikatauluihin tulee muutos. Vuodesta 2019 alkaen tuloverotuksen päättymispäivä, veronpalautusten maksupäivät ja jäännösverojen eräpäivät ovat yksilöllisiä.

Verohallinto lähettää verotuspäätöksen postitse, mutta verotuspäätös tulee myös OmaVero-palveluun.

Verotuksen päättyminen, veronpalautukset ja jäännösverot nopeammalla aikataululla

Aikaisemmin tuloverotuksen aikataulu oli sama kaikille. Tuloverotuksen virallinen käsittely on päättynyt kaikille samaan aikaan eli lokakuussa, vaikka verotuspäätökset ovat tulleet ihmisille sitä mukaa, kuin niitä on saatu valmiiksi. Myös veronpalautusten ja jäännösverojen maksupäivät olivat aikaisemmin kaikille samat.

Jatkossa verotuksen päättymisen aikataulu on yksilöllinen. Myös veronpalautukset ja jäännösverot maksetaan uuden aikataulun mukaan.

Kunkin henkilön verotus päättyy, kun verotus on toimitettu ja verotuspäätös on saatu valmiiksi. Monilla palkansaajilla verotus päättyy jo kesäkuussa tai heinäkuussa. Kaikilla henkilöillä verotus päättyy viimeistään 31.10. ja puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Veronpalautukset maksetaan verotuksen päättymisen jälkeisen 2. kuukauden 3. päivä. Jos verotus päättyy kesäkuussa, niin veronpalautuksen maksupäivä on 3. päivä elokuuta. Mikäli verotus päättyy heinäkuussa, niin veronpalautuksen maksupäivä on 3. päivä syyskuuta.

Jäännösverojen eräpäivät muuttuvat vastaavasti. Ensimmäinen maksuerä erääntyy verotuksen päättymisen jälkeisen 2. kuukauden 1. päivä. Toinen maksuerä erääntyy verotuksen päättymisen jälkeisen 4. kuukauden 1. päivänä. Mikäli verotus päättyy jo kesäkuussa, niin jäännösveron maksuerien eräpäivät ovat 1.8. ja 1.10.

Niissä tapauksissa, kun verotus päättyy vasta lokakuussa, jäännösverot ja veronpalautukset tapahtuvat samalla aikataululla kuin aikaisempina vuosina.

Verokortit ja ennakkoverot marraskuusta 2018 alkaen

OmaVero-järjestelmään siitymisen myötä verokorttien ulkoasu muuttuu. Aikaisemmin annetut verokortit ovat kuitenkin voimassa normaalin aikataulun mukaan.

Vuonna 2019 verokorteista poistuu vaihtoehto A eli palkkakauden tulorajan mukainen ennakonpidätys. Vuonna 2019 verokortissa on yksi tuloraja koko vuodelle. Sivutuloille ei enää ole eri verokorttia, vaan sama verokortti koskee kaikkea palkkatuloa. Myös freelance-verokortit poistuvat.

Vuonna 2019 alkuperäistä verokorttia ei enää tarvitse antaa työnantajalle. Riittää, että näytät verokortin tai annat verokortin kopion. Näet verokorttisi tiedot OmaVero-palvelussa ja sieltä voit myös tulostaa verokortisi. Tarvittaessa hae muutosverokorttia OmaVero-palvelussa.

Myös ennakkoverojen tiedot näkyvät OmaVerossa marraskuusta 2018 alkaen. OmaVero-palvelussa voit hakea muutosta ennakkoveroihin. OmaVerossa voit seurata ennakkoverojen maksutilannetta sekä maksaa ennakkoveroja. Ennakkoveroja voi maksaa myös tilisiirtona niin kuin ennenkin, mutta OmaVeroon siirtymisen jälkeen ennakkoveron maksuerille ei enää anneta eri viitenumeroita. OmaVerossa viitenumerot ovat henkilökohtaisia ja verolajikohtaisia, mutta eri maksuerille ei anneta erillisiä viitenumeroita.

Jos ennakkoverot ovat olleet liian pienet, niin aikaisemmin omia ennakoita on voinut täydentää käyttämällä ennakon täydennysmaksua. Kun tuloverotus siirtyy OmaVeroon, niin ennakon täydennysmaksu poistuu ja sen tilalle tulee lisäennakko. Mikäli huomaat vasta verovuoden jälkeen, että olisi pitänyt maksaa enemmän ennakkoa, niin voit OmaVerossa hakea lisäennakkoa.

OmaVero ja yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla (toiminimi-yrittäjä) voi olla oman yritystoiminnan tulojen lisäksi myös palkkatuloja ulkopuolisilta työnantajilta tai muita tulolähteitä esim. vuokratuloja tai eläketuloja. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on kuitenkin yksi verovelvollinen, jolla on yksi OmaVero. Marraskuusta 2018 alkaen hän siis hoitaa omia verokortti-asioitaan ja ennakkoverojaan siellä yhdessä ja samassa OmaVerossa. Ja siellä samassa OmaVerossa käsitellään myös kyseisen henkilön elinkeinotoiminnan arvonlisäverotus. Mikäli hän toimii työnantajana, niin työnantajasuoritusten maksaminen käsitellään myös samassa OmaVerossa.

Kun toiminimi-yrittäjä antaa tilitoimistolle valtuuden hoitaa veroasioita, niin tilitoimisto pystyy palvelemaan aikaisempaa paremmin veroasioiden hoitamisessa, sillä OmaVeron avulla tilitoimisto pystyy hoitamaan asiakkaansa puolesta lähes kaikkia veroasioita. Valtuutuksen tekemiseen tulee kuitenkin muutos: Katso-tunniste ja Katso-valtuutukset ovat jäämässä pois käytöstä. Niiden tilalle tulee Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

OmaVero ja osakeyhtiö-yrittäjä

Kun yritystoimintaa harjoitetaan osakeyhtiössä, niin silloin tilanne on erilainen kuin toiminimi-yrityksessä. Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, joten oy:n veroasioita hoidetaan oy:n omassa OmaVerossa. Ja yrittäjän henkilökohtaiset veroasiat ovat hänen omassa OmaVerossa.

Osakeyhtiön OmaVeroon kirjautuminen voidaan vielä toistaiseksi tehdä Katso-tunnisteen avulla, mutta viimeistään vuoden 2019 aikana siirrytään käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista ja Suomi.fi-valtuuksia. Sen sijaan henkilökohtaiseen OmaVeroon tunnistautuminen tapahtuu alusta alkaen Suomi.fi-tunnistautumisella, jossa käytetään verkkopankkitunnusta tai mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Lue täältä ohjeet, miten ilmoitat omistamasi yksityisen osakeyhtiön osakkeet omalla esitäytetyllä veroilmoituksellasi.

Tämän kirjoituksen linkkejä on päivitetty viimeksi 5.12.2019.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories