Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Avainsana / Tag: 

ALV

Kuvaus / Description:

Ostokuitit ja ostolaskut

Yritykselle tehdyistä ostoista ja muista hankinnoita tulee saada tositteet, joissa on riittävän tarkat tiedot myyjästä, ostajasta ja liiketoimen sisällöstä.