Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm
Avainsana / Tag:   kommandiittiyhtiö (ky)
Kuvaus / Description:  
Yritystoiminnan tuloverotus 5: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Yritystoiminnan tuloverotus 5: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Verotuksessa henkilöyhtiöt ovat elinkeinoyhtymiä. Ne ovat verotettavan tuloksen laskentayksikköjä. Henkilöyhtiön tulot, menot ja verotettava tulos ilmoitetaan elinkeinoyhtymän veroilmoituksella. Verotuksessa tulo-osuudet jaetaan yhtiömiehillä verotettavaksi. Varsinaisia verovelvollisia ovat henkilöyhtiön osakkaat eli yhtiömiehet. (Päivitetty 21.11.2021.)