Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm
Avainsana / Tag:   laskumerkinnät
Kuvaus / Description:  
Myyntitositteen laatiminen

Myyntitositteen laatiminen

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai palveluita, niin myyntitapahtumasta on aina tehtävä myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myynnistä on kyse, kun myyjä on toimittanut asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun ja myyjällä on oikeus...