Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Avainsana / Tag: 

myyntitosite

Kuvaus / Description:

Myyntitositteen laatiminen

Mitä tietoja myyntitositteella täytyy olla? Yleiset ja kevennetyt laskuvaatimukset myyntilaskuille ja myyntikuiteille. Milloin riittää kevennetyt ja milloin pitää olla yleisten vaatimusten mukaiset laskutiedot?