Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Liikkeenharjoittajan tilikauden muutos vuonna 2016

Tämä on jatkoa edelliseen kirjoitukseeni: Kirjanpitolain muutos voi tuoda liikkeenharjoittajalle veroyllätyksen.

Kirjanpitolain muutosesityksen (HE 89/2015) valmistelu on tapahtunut Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Kysyin Twitterin kautta TEM:n perusteluita, miksi uudessa kirjanpitolaissa määrätään, että liikkeenharjoittajan tilikausi tulisi aina olla kalenterivuosi. TEM:n viestintä (twitter-tili @TEM_uutiset) vastasi: ”Perusteena on ollut yhdenmukaistus verotuksen kanssa. Laki tulossa voimaan 2016 alussa, joten koskisi uusia tilikausia.”

Kysyin vielä tarkennusta: ”Miten siirtymä tapahtuu, jos tähän asti liikkeenharjoittajalla ollut murrettu tilikausi?” Tähän @TEM_uutiset vastasi: ”Lain voimaantulon (1.1.2016) jälkeen ensinnä alkava tilikausi pitäisi mukauttaa; se olisi siten lyhyempi/pidempi.”

Ministeriölle voisin kertoa palautteena, että tämä on ala-arvoisen surkeaa lainvalmistelua. Kun oikeustilaa muutetaan, tulisi kaikki muutokset perustella hallituksen esityksen (HE) perustelutekstissä. Lisäksi lakitekstissä ja HE:n perusteluissa tulisi antaa ohjeet, miten vanhan lain mukaisesta systeemistä siirrytään uuden lain mukaiseen tilanteeseen. TEM:n twitter-viestit paljastavat, että liikkeenharjoittajien tilikaudet todella halutaan mukauttaa kalenterivuosien mukaiseksi. Samalla herää epäilys, miksi perustelut eivät löydy hallituksen esityksestä.

Ohjeita liikkeenharjoittajille (toiminimi-yrittäjille)

On mahdollista, että hallituksen esityksessä olevaa ongelmallista kohtaa muutetaan eduskunnassa, niin että liikkeenharjoittajien ei olisikaan pakko muuttaa tilikauttaan. Silloin vältettäisiin ongelma, jota kuvailin edellisessä kirjoituksessani. Seuraavassa annan ohjeita siltä varalta, että 1.1.2016 voimaan tuleva uusi kirjanpitolaki määräisi hallituksen esityksen mukaisesti, että ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi.

Jos elinkeinotoimintasi (toiminimen) tilikausi on jo nyt kalenterivuosi, niin sitten ei tietenkään ole mitään onglemaa. Seuraavassa olevat ohjeet ovat liikkeenharjoittajille, joiden tilikausi on tähän asti ollut muu kuin kalenterivuosi (eli ns. murrettu tilikausi).

Jos tilikausi on tällä hetkellä esimerkiksi 1.4. – 31.3., niin siirtymä uuden kirjanpitolain systeemiin tapahtuu seuraavasti. Kirjanpito ja tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2015 – 31.3.2016 tehdään normaalisti, niin kuin tähänkin asti. Tilinpäätöksen laatimisessa saadaan ottaa käyttöön ne helpotukset, joita uusi kirjanpitolaki tuo mukanaan. Seuraava tilikausi alkaa 1.4.2016 mutta se päättyy jo 31.12.2016. Tämän jälkeen tilikaudet ovat kalenterivuoden mukaisia eli 1.1. – 31.12.

Elinkeinotoiminnan tuloverotus tapahtuu verovuosittain, siten että saman kalenterivuoden aikana päättyneet tilikaudet kuuluvat samalle verovuodelle. Jos tilikausi on aikaisemmin ollut muu kuin kalenterivuosi, niin siirtyminen uuden kirjanpitolain mukaiseen systeemiin tarkoittaa väistämättä sitä, että verovuonna 2016 verotetaan kahden tilikauden tulos samalla kertaa. Jos tilikausi on aikaisemmin ollut 1.4. – 31.3., niin vuoden 2016 tuloverotus koostu elinkeinotoiminnan tuloista ajalta 1.4.2015 – 31.12.2016. Niinpä verovuoden 2016 tuloverotus koostuisi 21 kuukauden aikana kertyneistä tuloista, kun normaalisti verovuosi koostuu 12 kuukauden tuloista. Kun kyseessä on progressiivisesti verotettava ansiotulo, niin ylipitkä verovuosi johtaa siihen, että veroprosentti voi nousta kohtuuttoman korkeaksi.

Mikäli elinkeinotoimintasi verotettava tulos on nolla tai hyvin pieni, niin silloin tästä ylipitkästä verovuodesta ei välttämättä tule ongelmia. Mikäli verotettavaa tuloa on edes kohtuullisesti, niin kannattaa muistaa, että tuloveron progressio on melko jyrkkä. Kun tulot ovat vähän isommat, niin vero voikin olla paljon isompi. Varaudu vähintäänkin siihen, että ylipitkän verovuoden lopullinen tulovero on paljon isompi kuin kyseisen ajanjakson tulovero olisi normaalisti.

Ylipitkän verovuoden ongelman voisi tehokkaammin välttää siten, että vaihdat yritysmuotoa. Perusta yritystoimintaasi varten yhtiömuotoinen yritys: osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta. Yrityksen perustamistoimet ehdit tehdä sen jälkeen, kun on varmistunut, mitä eduskunta päättää uudesta kirjanpitolaista. Lisäksi täytyy erikseen ilmoittaa verohallinnolle, että lopetat toiminimesi elinkeinotoiminnan. Lopettamisilmoituksen tekemisessä on tärkeää oikea ajoitus. Älä tee elinkeinotoiminnan lopetusta vuoden 2015 puolella, koska silloin ylipitkän verovuoden ongelma tulee jo aikaisemmin eli verovuodelle 2015. Tee elinkeinotoiminnan lopetus vasta vuoden 2016 puolella mutta ennen kuin seuraava tilikausi alkaa. Tällä tavalla saat varmistettua, että toiminimen tilikaudet verotetaan siten, että yhdelle verovuodelle tulee vain yksi tilikausi.

Yrityksen perustamiseen liittyviä ohjeita löydät blogin kategoriasta Yrityksen perustaminen. Kirjanpitolain muutokseen liittyviä linkkejä on edellisen kirjoituksen ”Kirjanpitolain muutos voi tuoda liikkeenharjoittajalle veroyllätyksen” lopussa.

Jälkikirjoitus (10.12.2015): Eduskunnan talousvaliokunta on tehnyt hallituksen lakiesitykseen muutoksen, jonka mukaan ammatin- ja liikkeenharjoittajat voivat edelleen käyttää murrettua tilikautta. Mikäli eduskunnan täysistunto hyväksyy lakimuutokset talousvaliokunnan ehdottamassa muodossa, vältytään yllä olevassa kirjoituksessa kerrotulta ongelmalta.

Jälkikirjoitus (13.01.2016): Eduskunta hyväksyi lakiesityksen talousvaliokunnan ehdottamassa muodossa. Ammatin- ja liikkeenharjoittajilla säilyy mahdollisuus murrettuun tilikauteen.

 

Twitter-viestittelyä 22.-26.10.2015

Twitter-viestittelyä TEM:n kanssa 22.-26.10.2015

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories