Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Liikkeenharjoittajilla säilyy mahdollisuus murrettuun tilikauteen myös 1.1.2016 jälkeen

Eduskunnassa on tällä hetkellä (joulukuussa 2015) käsittelyssä hallituksen esitys HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Kerroin aikaisemmassa kirjoituksessani, että hallituksen esitykseen sisältyi yksi yllättävä ja huolestuttava kohta. Sen mukaan ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikausi tulisi aina olla kalenterivuosi. Tällainen säännös olisi aiheuttanut ikävän veroseurauksen niille liikkeenharjoittajille, joilla on tähän asti ollut käytössä murrettu tilikausi (eli tilikautena jokin muu 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi).

Eduskunnan talousvaliokunta on kuitenkin päättänyt muuttaa hallituksen esitystä siten, että ammatin- ja liikkeenharjoittajilla voi edelleenkin olla murrettu tilikausi. Edellytyksenä tällöin on, että kirjanpito tehdään kahdenkertaisena ja että tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös.

Mikäli ammatin- tai liikkeenharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi, niin kirjanpito saadaan tehdä yhdenkertaisena. Myös tilinpäätökseen liittyvät muodollisuudet helpottuvat.

Kirjanpitolain muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Lakimuutokset on vielä hyväksyttävä eduskunnan täysistunnossa.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories