Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

Vuoden 2017 alussa tuli merkittäviä muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Mikäli olet tilitoimistoni asiakas, sinun ei välttämättä tarvitse paneutua tähän kovin syvällisesti. Kirjanpitäjänäsi minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidetuiksi oikein – myös silloin kun verotusmenettelyt muuttuvat.

Jotkin muutokset kuitenkin näkyvät myös tilitoimiston asiakkaalle. Kirjanpitäjä ei enää puhukaan kausiveroilmoituksesta vaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta. Verotilin tilalle on tullut OmaVero. Verotiliotteen tilalle tuli yhteenveto. Myös ALV-tilitysten maksamisessä käytettävä viitenumero on vaihtunut. Selitän lyhyesti eräät keskeisimmät asiat.

Mikä ei muuttunut?

 • Verolajit ovat ennallaan. Arvonlisäverotus ja tuloverotus tapahtuvat (pääosin) kuten ennenkin. Joitain muutoksia on toki tullut, kuten tulee melkein joka vuosi. Verolajien pääperiaatteet ovat kuitenkin samat kuin viime vuonna.
 • Veroilmoitusten ja maksujen eräpäivät ovat ennallaan. Joidenkin yritysten kohdalla on tullut muutos siinä, missä tahdissa ilmoitukset tehdään (yhden, kolmen vai 12 kuukauden jaksoissa), mutta muuten eräpäivät ovat samat kuin ennenkin.
 • Verojen maksamisessa käytettävät verohallinnon pankkitilit ovat samat kuin viime vuonna.
 • Tilitoimistolle annetut sähköiset valtuutukset veroasioiden hoitamiseksi pysyvät voimassa. Vanhan järjestelmän mukaisesti annetut valtuutukset pätevät myös uudessa järjestelmässä. Tilitoimisto pystyy hoitamaan yrityksesi veroasiat yhtä hyvin (tai jopa paremmin) kuin ennenkin.

Mikä muuttui?

 • Veroilmoitusten nimet
  Arvonlisäverojen, työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen tapahtui aikaisemmin kausiveroilmoituksella. Nyt sen tilalle on tullut oma-aloitteisten verojen veroilmoitus. Ilmoituksen sisältö ja tarkoitus on kuitenkin entisellään.
 • Verokausi
  Kausiveroilmoitusten kohdalla puhuttiin kohdekaudesta tai ilmoitus- ja maksujaksoista. Oma-aloitteiset verot (esim. ALV) ilmoitetaan ja maksetaan yhden, kolmen tai 12 kuukauden jaksoissa. Mutta nyt ei enää puhuta ilmoitusjaksoista eikä kohdekausista. Niiden tilalle tuli yksi sana: verokausi. Verokausi voi olla 1 kk, 3 kk tai 12 kk. Samalla tuli muutos siihen, että työnantajasuoritusten verokauden pituus ei ole sidoksissa siihen, mikä on ALV:n verokausi.
 • Verohallinnon sähköiset järjestelmät
  Verotili poistuu käytöstä. Sen tilalle on tullut OmaVero. Verotilille maksamasi rahasuoritukset ja verotilille ilmoitetut tiedot eivät kuitenkaan häviä, vaan tiedot ovat siirtyneet uuteen OmaVero-palveluun. Verotilipalvelusta sai verotiliotteen. Nyt tiliotteen tilalle on tullut yhteenveto. Yhteenveto ilmestyy OmaVeroon kuukausittain. Jos sinulle on aikaisemmin tullut postitse verotiliote, niin sen sijaan saatkin nyt OmaVeron yhteenvedon.
 • Sähköisen palvelun laajeneminen
  OmaVero-verkkopalvelussa on vastaavat toiminnot ja tiedot kuin aikaisemmin oli verotili-järjestelmässä. OmaVero on kuitenkin monikäyttöisempi. Siellä näkyvät myös verohallinnon lähettämät ilmoitukset ja selvityspyynnöt, jotka liittyvät oma-aloitteisiin veroihin. Aikaisemmin ne ovat tulleet vain paperisena kirjeenä, mutta nyt ne näkyvät myös OmaVerossa. Tulevaisuudessa myös tuloverotuksen hoitaminen siirtyy OmaVero-järjestelmään, mutta tällä hetkellä OmaVerossa ovat lähinnä vain oma-aloitteisiin veroihin liittyvät asiat. OmaVerosta eivät siis vielä löydy kaikki verohallinnon kirjeet.
 • Asiakaskohtaiset viitenumerot
  Oma-aloitteisten verojen maksamisessa käytettävä viitenumero vaihtuu. ALV-tilitykset ja työnantajasuoritukset voidaan siirtymäaikana (vuonna 2017) maksaa myös vanhalla viitenumerolla. Verohallinto kuitenkin suosittelee siirtymään uusiin viitenumeroihin. Uudet viitenumerot löytyvät OmaVero-verkkopalvelusta.
 • Ilmoitusten korjaaminen
  Aikaisemmin kausiveroilmoituksella annettujen tietojen korjaaminen tapahtui antamalla lisäilmoitus, jossa annettiin tiedot vain siitä, kuinka paljon tietoja piti muuttaa ja mihin suuntaan. Nyt on siirrytty korvaavaan ilmoitukseen. Jos ilmoitettuja tietoja pitää korjata, niin silloin annetaan kokonaan uusi veroilmoitus, jossa on kaikki tiedot. Uusi ilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen. Vuosi-ilmoituksissa on siirrytty tähän uuteen systeemiin jo viime vuonna. Tämä tekninen juttu on tärkeää tietää, jos hoidat ilmoitusten tekemistä. Jos sinulla on hyvä kirjanpitäjä, joka huolehtii ilmoituksista, niin sitten voit unohtaa tämän kohdan.

Tilitoimisto Relipen asiakkaille

 • Olen katsonut yrityksesi tiedot OmaVero-palvelusta ja tarkistanut, että ne täsmäävät yrityksesi kirjanpidon kanssa. Olen tallentanut yrityksesi uuden viitenumeron taloushallinnon järjestelmään. Joillakin asiakkaikallani työantajasuoritusten 3 kk:n ilmoitusjakso on vaihtunut 1 kk:n verokaudeksi. Nämäkin muutokset olen tallentanut taloushallinnon järjestelmään. Hoidan ilmoitukset tästä eteenpäin uusien verokausien mukaisesti.
 • Mikäli yrityksesi käytössä on Procountor Taloushallinto, näet tallentamani uudet tiedot yrityksesi Procountor-ympäristöstä. Veroilmoitukset ja maksut hoituvat Procountorista suoraan verohallintoon aivan niin kuin ennenkin. Ja minä hoidan ilmoitukset sopimuksen mukaan kuten tähänkin asti.
 • Mikäli yrityksesi käytössä ei ole sähköistä taloushallintoa, niin saat tiedon uudesta viitenumerosta, kun annan sinulle ohjeet ALV-tilityksen maksamista varten.
 • Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on aika pitkä termi. Sen sijaan olen päättänyt käyttää lyhyempiä ilmauksia:
  • Käytän termiä ALV-ilmoitus, kun on kyse arvonlisäverojen oma-aloitteisesta veroilmoituksesta.
  • Käytän termiä TAS-ilmoitus, kun on kyse työnantajasuoritusten oma-aloitteisesta veroilmoituksesta.
 • Muistathan jatkossakin: Jos sinulle tai yrityksellesi tulee verohallinnon lähettämä selvityspyyntö, ilmoitus tai muu kirje, niin toimita se (tai kopio siitä) tilitoimistolle mahdollisimman pian. Kaikki verohallinnon kirjeet eivät vielä näy OmaVerossa. Lisäksi OmaVeron kautta kirje ei välttämättä tule tietooni tarpeeksi nopeasti.

Miksi systeemeitä muutetaan?

Voi tuntua hieman hassulta, kun tuttuja sanoja pitää vaihtaa. Muutokselle on kuitenkin perustelunsa, sillä verohallinnossa kehitetään ohjelmistoja, niin että kaikki veroasiat voidaan hoitaa mahdollisimman helposti verkkopalveluiden kautta. Vanhaa verotili-systeemiä ei teknisten syiden takia voitu laajentaa kattavammaksi. Kun vaihdetaan kokonaan toisenlaiseen järjestelmään, niin lienee selkeintä, että uudesta järjestelmästä käytetään eri nimitystä kuin vanhasta.

Tulevina vuosina myös tuloverotuksen menettelyt ovat muuttumassa, niin että verotus tapahtuisi jatkuvasti ajantasaisesti. Tällä hetkellä työnantajat ilmoittavat palkansaajien eritellyt tiedot verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoituksilla. Muutaman vuoden päästä tiedot ilmoitetaan kuukausittain, siten että samalla ilmoituksella palkkatiedot menevät verohallinnon lisäksi myös vakuutusyhtiöille. Tulevaisuudessa voivat tuloverojenkin verokaudet olla jotain muuta kuin vuosi.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories