Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

Verotuksen muutoksia 2017

Marraskuun 2017 alussa tuli useita muutoksia yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Muutokset koskevat ennakkoja, korkoja ja veroilmoituksia. Yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tulovero itsessään pysyi samana. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat edelleenkin tuloveroa yhteisöverokannan mukaisesti eli 20 % veronalaisesta tuloksesta. Myös tuloksen laskenta on ennallaan.

Yhteisöjen uusi ennakkomenettely

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat tuloverojen ennakoita jatkossakin ennakkoveropäätöksen mukaisesti. Mikäli ennakkoverot ovat liian suuret tai pienet, niin ennakoihin voi ja kannattaa hakea muutosta. Nyt muutoksen hakeminen tuli aikaisempaa helpommaksi. Tästä lähtien ennakon muutosta haetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Niinpä tilitoimisto pystyy hoitamaan ennakkoverojen muutoshakemuksen yrityksesi puolesta.

Aikaisemmin osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla oli mahdollisuus maksaa ennakon täydennysmaksua 4 kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen, ilman että näistä myöhäisistä ennakkoveroista joutui maksamaan korkoa. Nyt täydennysmaksu on poistunut eikä sitä voi enää käyttää ennakoiden täydentämiseen. Sen sijaan on haettava lisäennakkoa, mikäli huomataan että alunperin määrätyt ennakkoverot olivat liian pienet.

Yhteisöjen koronlaskenta

Mikäli lisäennakkoa haetaan ja maksetaan myöhemmin kuin 1 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, niin lisäennakoille tulee maksettavaksi viivästyskorkoa. Mikäli lisäennakko kuitenkin maksetaan viimeistään sille määrättynä eräpäivänä, niin käytössä on huojennettu viivästyskorko. Vuonna 2017 huojennettu viivästyskorko on 2 %.

Koroilta välttyminen edellyttää nyt siis nopeampaa reagointia kuin aikaisemmin. Jos lisäennakkoa haetaan tilikauden päättymisen jälkeen ja hakemus tehdään sähköisesti OmaVerossa, niin päätöksen lisäennakoista saa heti, joten lisäennakot onnistuvat helposti ja nopeasti.

Mikäli maksetut ennakkoverot ja lisäennakot ovat liian pienet, niin lopullisessa verotuspäätöksessä määrätään maksettavaksi jäännösveroa. Mikäli jäännösvero maksetaan viimeistään jäännösveron eräpäivänä, niin siihenkin lisätään huojennettu viivästyskorko. Korko lasketaan ajalta alkaen 1 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä jäännösveron eräpäivään. Vuonna 2017 huojennettu viivästyskorko on 2 %.

Jäännösverolle laskettavasta korosta kuitenkin vähennetään 20 euroa (tai enintään koron määrä). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pieni vaje ennakkoveroissa ei haittaa mitään. Jos korkotaso on nykyinen (2 %) ja maksettavaksi määrättävä jäännösvero on enintään 1200 euroa, niin siihen ei tule lainkaan viivästyskorkoa, edellyttäen että jäännösvero maksetaan viimeistään jäännösveron eräpäivänä.

Maksusuoritusten viivästymisestä tulee isompi viivästyskorko. Mikäli ennakkoja, lisäennakkoja tai jäännösveroja maksetaan kyseisen maksuerän eräpäivän jälkeen, niin silloin tulee maksettavaksi viivästyskorkoa. Viivästyskorko vuonna 2017 on 7 %.

Maksujen viitenumerot

Tähän asti jokaisella ennakkoveron ja jäännösveron maksuerällä on ollut oma viitenumero. Nyt tähänkin tulee muutos. Jatkossa kaikki tuloverotukseen liittyvät maksuerät (ennakot, lisäennakot ja jäännösverot) maksetaan samalla verolajikohtaisella viitenumerolla.

Tuloverojen viitenumero kohdistaa maksut tuloverojen maksueriin niiden vanhentumisjärjestyksessä eli vanhimmat erääntyneet maksuerät maksetaan ensin. Enää ei siis ole mahdollista itse valita, mitä maksuerää maksetaan.

Yhteisöjen verotiedot OmaVerossa

Tästä lähtien yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tuloverotuksen tiedot näkyvät OmaVero-järjestelmässä eli siellä samassa sähköisessä palvelussa, johon arvonlisäverot siirtyivät jo vuoden 2017 alussa. OmaVero-palvelussa näkyvät myös lähetetyt veroilmoitukset.

Yrityksen tietoja OmaVerossa pääsee katsomaan kirjautumalla Katso-tunnisteella, johon on liitetty käyttöoikeus kyseisen yrityksen veroasioiden hoitamiseen, joten sinullakin yrityksesi edustajana on mahdollisuus katsoa yrityksesi verotietoja OmaVerosta.

Tilitoimisto hoitaa

Yrityksesi kirjanpitäjänä minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidettua. Sähköisessä taloushallinnossa tiedot ovat ajantasalla, joten lisäennakoiden tarve pystytään arvioimaan ajoissa, vaikka verottajan aikataulut ovatkin kiristyneet. Mikäli näyttää olevan tarvetta lisäennakoille, niin otan sinuun yhteyttä ja sovimme, miten menetellään yrityksesi verotuksen kanssa. Kun on kysyttävää, niin ota yhteyttä. Neuvon mielelläni.

Tämän sivun linkkejä on päivitetty 3.10.2020.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories