Scheman för resultaträkning och balansräkning på finska, svenska och engelska

17.08.2019 | Ekonomiförvaltning på svenska

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISH

Scheman för resultaträkning

I bokföringförordningen finns fyra olika scheman för resultaträkning. Motsvarande scheman finns även i förordningen om uppfgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

36851~|docs-files-flaticon~|flatpdf-1~|
36851~|docs-files-flaticon~|flatpdf-1~|
36851~|docs-files-flaticon~|flatdocx-file-format~|
36851~|docs-files-flaticon~|flatdocx-file-format~|
36851~|docs-files-flaticon~|flatdocx-file-format~|

Schema för balansräkning

I bokföringförordningen finns en schema för balansräkning. Motsvarande schema finns även i förordningen om uppfgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

36851~|docs-files-flaticon~|flatpdf-1~|
36851~|docs-files-flaticon~|flatdocx-file-format~|

Begrepp och termer på olika språk

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Detta inlägg har skrivits av Johanna Sirkiä, som är bokförare, företagsrådgivare och ägare av Relipe Ab.

Blogin kategoriat / Blog Categories

Pin It on Pinterest