Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Scheman för resultaträkning och balansräkning på finska, svenska och engelska

17.08.2019 | Ekonomiförvaltning på svenska

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISH

Schema för balansräkning

I bokföringförordningen finns en schema för balansräkning. Motsvarande schema finns även i förordningen om uppfgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd. She has worked as a private entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories