Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Bokföringsbyrå för småföretagare

Ekonomiförvaltningstjänster som är både vänliga och elektroniska

Bokföringsbyrå

Relipe Ab är en redovisningsbyrå i Vanda (Finland), som spesialiserar sig på småföretagens ekonomiförvaltning. Vår kontor ligger nära Korso järnvägsstation i Östra Vanda och även ganska närä Helsingors-Vanda flygplats.

Bokförare Johanna Sirkiä

Jag har varit företagare sedan 1998. Jag har efrarenhet av olika näringsgren. Eftersom jag har kommersiell utbildning, började jag också hlälpa andra att starta eget. Dessutom är jag intresserad att organisera saker, så att allt går smidigt. Så blev jag bokförare.

Procountor partner redovisningsbyrå

Elektronisk ekonomiförvaltning

Procountor är en programvara för att hantera företagets hela ekonomiförvaltning. Relipe är Partner av Procountor. Därför kan du få Procountor från oss.