Relipe Oy

Anmärkning om innehållet av denna blogg

I denna blogg kan man hitta information för företagsverksamhet och företagsekonomi. Alla artiklar har inte översatts till svenska. Därför lönar det sig att kolla bloggens innehåll även på finska eller på engelska.

Observera att bloggens artiklar är inga fullständiga anvisningar. För mera detaljerade information bör man kontakta sin bokförare.