Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Bokföringsbyrå RELIPE AB

Bokförare Johanna Sirkiä berättar om sitt företag (redovisningsbyrå eller bokföringsbyrå)

Bokförare Johanna Sirkiä

Jag har varit företagare fr.o.m. 1998. Först arbetade jag som näringsidkare med firma Relipe. 2004 grundade jag aktiebolaget Relipe Ab.

Jag har merkantil utbildning (Helsingin Sihteeriopisto 1992-1995) och jag har dessutom studerat juridik. Naturligtvis studerar jag kontinuerligt för att uppdatera min kunskap om nya lagar och relgler om beskattning, bokföring och företagsverksamhet.

Specialist på ekonomiförvaltning

Jag har vartit sysselsatt på olika näringsgrenar. Redan som nybörjare var jag intresserad att organisera företagets verksamhet och ekonomi på bästa möjliga sätt. Jag började vägleda och hjälpa andra att grunda och organisera sin företagsverksmahet. Slutligen lämnade jag andra branscher och specialiserade mig på ekonomiförvaltning. Mitt arbete är att hälpa ditt företags ekonomi löpa smidigt så att du har mera tid att koncentrera dig på din primär business.

Uppgifter om Relipe Ab

  • Företagsform: aktiebolag
  • Firma (företagsnamn): Relipe Oy
  • Parallellfirma på svenska: Relipe Ab
  • Grundats och registrerats: 2004
  • Huvudsaklig bransch: Bokförings- och bokslutstjänster
  • Hemkommun: Vanda (Finland)
  • FO-nummer: 1919594-4
  • VAT nummer: FI19195944

 

Procountor partner bokföringsbyrå

Partner av Procountor

Relipe Ab har deltagit i Procountors partnerprogram för redovisningsbyråer (eller bokföringsbyråer) fr.o.m. 2011. Procountor är ett heltäckande programpaket med vilket man kan hantera allt i företagets ekonomiförvaltning. Procountor passar bra även för små företag. Procountor lämpar utmärkt för gemensamt bruk av kundföretaget och bokföraren. Du kan ta Procountor i bruk med hjälp av oss.

Våra kunder

Relipe Ab har specialiserat sig att betjäna små företag, företagare, yrkesutövare och nybörjare. Jag hjälper dig grunda ditt eget företag. Jag ger råd om försäkringar, beskattning, verifikat och ekonomistyrning. När det är fråga om ett små företag, är det ofta viktigt att se till, hur företagandet påverkar hela familjens beskattning, försäkringar och andra saker. Jag vill hjälpa dig så bra som möjligt oberoende om det är fråga om företaget eller företagarens andra frågor.

MEDLEMSKAP

Relipe Ab är medlem i följande organisationer:

Handelskammare
Skattebetalarna

Jag har varit medlem i Skattebetalsnas Centralförbund (Veronmaksajain Keskusliitto) redan före jag blev företagare. 1998 bytte jag medlemskapet till mitt företag.

Företagarna
Mitt företag har varit medlem i Företagarna i Finland (Suomen Yrittäjät) fr.o.m. 1998.
TIETOLÄHTEET

Tilitoimistomme käytössä on seuraavat tietolähteet:

KauppakamariTieto

KauppakamariTiedon sähköiset tietokansiot ovat jatkuvasti ajantasaisia tietolähteitä, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa taloushallinon kysymyksiin. Olen tilannut tilitoimistoni käyttöön KauppakamariTiedon koko palvelun eli kaikki tietokansiot, jotka kattavat kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden, palkanlaskennan jne.

Veronmaksajain julkaisut

Tilitoimistolleni on tulee seuraavat Veronmaksajien lehdet ja julkaisut:

Lisäksi tilitomistollani on käytössä useita Veronmaksajien julkaisemia kirjoja.

Taloushallinnon ammattikirjat

Kirjanpitoon, verotukseen ja muuhun taloushallintoon liittyvää ammattikirjallisuutta käytetään ja opiskellaan jatkuvasti. Ja uutta kirjallisuutta hankitaan, kun tulee muutoksia lainsäädäntöön ja ilmestyy uusia tärkeitä kirjoja. Taloushallinnon ammattikirjamme löytyvät näistä:

Talentumin kirjat: Liiketoiminta / Taloushallinto
(WSOY:n eli SanomaPron taloushallinnon julkaisut ovat siirtyneet Talentumille.)

Editapublishing, EdiLexPro / Taloushallinto

Kauppakamarin kirjat / Taloushallinto

Lakitieto ja viranomaisohjeet

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy tietenkin Finlex.fi-palvelusta.

Lisäksi käytössämme on KauppakamariTiedon Verolait-tietopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki verotukseen vaikuttavat säädökset.

KauppakamariTiedon kautta löytyvät myös Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan ohjeet, mutta ne löytyvät myös Kirjanpitolautakunnan omalta verkkosivustolta.

Verohallinnon ohjeet löytyvät vero.fi-sivustolta ja varsinkin syventävät vero-ohjeet ovatkin sellaisia, että niiden lukeminen onkin nimenomaan kirjanpitäjän työtä.

Suomen Yrittäjien palvelut

Suomen Yrittäjien lehdet muu tiedotustoiminta on hyödyllinen tietolähde, joista yleensä löytää kaikki pienyrittäjiä koskevat uutiset ja uusimmat tietopäivitykset. Yrittäjien neuvontapalveluista saa apua monenlaisiin kysymyksiin ja koulutustilaisuuksista saa pätevää tietoa moniin yritystoiminnan aiheisiin.