Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Ekonomiförvaltningstjänster

Bokföring, löneberäkning, bokslut, skattedeklarationer, konsultation, elektronisk ekonomiförvaltning...

Ordning på företagets ekonomi

Det lönar sig att granska och planera företagets ekonomiförvaltning som helhet för att få det fungera effektivt och så bra som möjligt. Jag hjälper dig att organisera handläggning av fakturor, betalningar, löneberäkning, bokföring, skatteanmälingar och allt som ingår i företagets ekonomi. Vi kan tillmsammans organisera arbetsfördeliningen enligt dina behov och dina önskemål.

Från mig får du dessutom rådgivning för att starta eget företag. Jag hjälper även med företagets etableringsåtgärder eller med att sluta företagsverksamheten.

Det är bra att ta kontakt med en bokförare eller bokföringsbyrå redan före man lämnar in etableringsanmälan till skatteförvaltningen och handelsregistret. Om du behöver att byta bokförare, skulle det vara bra att komma överens med en ny bokförare före man slutar samarbetet med tidigare bokföraren.

 

Se även

Avtalsvillkor Prislista

Bokförarens tjänster

Några exempel och synpunketer på ekonomiförvaltningstjänster av bokförare Johanna Sirkiä.

Företagets etableringsåtgärder

Jag kan hjälpa dig att grunda och starta ett eget företag och jag ger rådgiving i alla frågor som gäller företagsverksamhet. Jag rekommenderar att du planerar saker ordentligt och tar reda på olika frågor före du lämnar in etableringsanmälan. Det skulle vara också bra, om du fyller i etableringsanmälan tillsammans med bokföraren.

Råd om fakturor, kvitton och verifikat

Bokföring baserar sig på verifikat d.v.s. fakturor, kvitton, kontoutdrag och andra skriftliga dokument, som måste uppfylla de krav som finns i stadgor gällande bokföring och beskattning. Många nybörjare behöver rådgivning om fakturor, kvitton och andra verifikat t.ex.

  • Hur ska man formulera fakturor och kvitton? Vilka uppgifter måste man ge?
  • Vilka utgifter är avdragsgilla? Och hurdan kvitto borde man ha för att få avdraget?
  • Vilka andra dokument (och hurdana) behövs för bokföring och beskattning?
Skatterådgivning

Skatteanvisningar är olika för löntagare och företagare. Det finns många olika regler och de är ofta ganska komplicerade. En viktig del av bokförarens arbete är att tillråda i frågor som gäller beskattning. Jag tillråder om vilka utgifter är avdragsgilla och med vilka villkor. Ja tillråder också hur företagets vinst beskattas och i vilken form kan man få inkomster från sitt företag.

Bokföring

Bokföring betyder registrering av affärshändelser och deras värde i pengar. Alla överföringar som har ekonomiskt betydelse borde registreras i bokföringssystemet. Från bokföringen ska man få alla de uppgifter som behövs för bokslut och för beskattning. Bokförarens uppgift är att ta hand om bokföringen enligt alla stadgor som gäller bokföring och beskattning.

Alla registreringar i bokföringen måste baseras på verifikat (d.v.s. fakturor, kvitton, kontoutdrad och andra skriftliga dokument). Därför borde man se bokföring som en process som börjar med att skriva fakturor och kvitton och att ta emot fakturor. En bokförare ser till att alla verifikat registreras i bokföringssystemet i rätt sätt. En bokförare kan också tillråda andra att ta hand om verifikat på rätt sätt:

  • Hur borde man skriva och formulera fakturor och kvitton?
  • Vilka verifikat behöver man och vilka uppgifter borde finnas på fakturor, kvitton och andra verifikat?
  • Hur kan man organisera hantering av fakturor och betalningar så att saker skulle löpa smidigare?
Bokslut

Bokslut görs årligen vid slutet av redovisningsperiod (vanligen vid årsskifte). Bokslut är en sammanställning av bokföringen under hela redovisningsperioden. Bokslut måste göras enligt stadgor som gäller bokföring men man behöver också följa skatteregler. Att sätta upp bokslut är lättare och snabbare om man har skött bokföringen ordentligt under hela redovisningsperioden.

Beskattning och skattedeklarationer

Från företagets bokföring får man information för momsbeskattning. Uppgifter för årliga skattedeklarationer hittar man också från bokföring och från bokslut. Därför sköter bokföraren vanligen alla anmälningar och deklarationer som gäller företagets skatter och beskattning. Bokföraren kan också hjälpa med företagarens egna privata skattedeklarationer.

Elektronisk ekonomiförvaltning

Med programvaran Procountor kan man ta hand om alla ekonomiska uppgifter i företaget. Ekonomiförvaltningen sker lättare och snabbare när man sköter faktureringen, betalningar, löneberäkning osv. i samma systemet där man gör också bokföringen.

Du får Procountor för ditt företag från oss.

Löneberäkning

Om det finns lönebetalningar i ditt företag, lönar det sig att sköta löneberäkningar med proggramvaran Procountor. På det sättet registreras löner automatiskt också till bokföring. Jag kan tillråda dig hur ku kan sköta löner med Procountor, om du vill sköta löneberäkningar och lönebetalningar själv. Men naturligtvis kan jag också ta hand om löneräkningar och lönebetalning i ditt företag om du ger mig uppgifter om löner i ditt företag.