Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Bokföringsbyråns prislista

Prissättning av bokföring och andra ekonomiförvaltningstjänster av Relipe Ab

Prislista av Relipe Ab fr.o.m. 1.2.2022

Bokförarens tjänster debiteras enligt arbetsmängd.

  • Priset är 68,00 €/timme + moms.
  • Priset med 24 % moms är 84,32 €/timme.

Prissättning av Procountor

Användning av programvaran Procountor debiteras engligt Procountors prislista. Du kan få prislistan från oss.

Rätten till prisförändringar förbehålles

Prisförändringar anmäls till kunder enligt avtalsvillkor dvs. skriftlig anmälan ges minst 30 dagar före prisförändringen träder i kraft.

Frågor om prissättningen

Vad kostar det? Per månad?

Prissättningen euro/timme leder ofta till frågor: ”Hur många timmar tar det?” eller ”Hur mycket kostar det att göra bokföring för ett litet företag?”

Arbetsmängden (timmar som debiteras av ditt företag) beror av många saker. Mängden av fakturor och betalningar är bara en sak. Frågor som är väsentliga för bokförarens arbetsmängd är till exempel:

  • Hur är ekonomiförvaltningen organiserad i ditt företag? Elektroniskt? På papper? Hurdan är arbetsfördelningen gällande hantering av fakturor, kvitton, betalningar osv?
  • Använder ditt företag elektronisk ekonomiförvaltning (Procountor) för alla fakturor och betalningar?
  • Finns det många fakturor och kvitton på papper?
  • Vet du (eller andra som arbetar i företaget) hur man fakturerar och vad borde finnas på en faktura?
  • Hur mycket rådgiving du eller andra i företaget behöver av bokföraren?
Finns det extra avgifter?

Tjänster som bokföringsbyrån och bokföraren erbjuder debitetars enligt prislistan och enligt arbetsmängd (timmar) som behövs för att producera servicen som ditt företag har beställt. Bokföringsbyrån debiterar inga extra avgifter om man inte har kommit överens om sådana avgifter.

Användningen av programvaran Procountor debiteras enligt Procountors prislista och dessa debiteras vanligen av företaget Procountor. Det är dock möjligt att bokföringsbyrån kan fakturera både sina egna avgifter och Procountors avgifter om man har speciellt kommit överens om en sådan arrangemang.

När bokföringsbyrån hjälper med nya företagets etableringsanmälning, kan man komma överens att bokföringsbyrån tar hand om handelsregistrets behandlingsavgit. I sådana fall debiterar bokföringsbyrån både sina egna avgifter och handelsregistrets avgift.