Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Tilinpäätökset

Tilinpäätös perustuu tilikauden aikana tehtyyn kirjanpitoon, joka puolestaan perustuu tilikauden aikaiseen liiketoimintaan. Tilinpäätös on raportti tilikauden aikana syntyneestä tuloksesta sekä yrityksen varallisuudesta ja veloista tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätöstä koskevia määräyksiä on kirjanpitosäännöksissä ja yhtiölainsäädännössä.

Muodollinen tilinpäätös on pakollinen kaikille yhtiömuotoisille yrityksille. Osa kaikkein pienimmistä toiminimi-yrityksistä eivät ole velvollisia laatimaan muotomääräysten mukaista tilinpäätöstä. Kirjanpidon teknisen toteutuksen takia täytyy niissäkin tehdä tilikauden lopussa tilikauden päätöslaskelma – eräänlainen tilinpäätöksen kevytversio.

l

Tilinpäätös ja kirjanpito

Tilinpäätös on yhteenveto tilikauden aikaisesta kirjanpidosta ja yrityksen tilasta tilikauden päättyessä. Tilinpäätöstä koskevat tiukat muotovaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata tilinpäätöksen tietojen luotettavuus. Tilinpäätöksen laatijalla ja sen allekirjoittajilla on vastuu siitä, että tilinpäätöksessä esitetyt tiedot ovat riittävät ja oikeat.

Asianmukaisen tilinpäätöksen laatimisen edellytys on kunnolla tehty kirjanpito. Mikäli kirjanpito on tehty huolimattomasti tai väärin, niin tilinpäätöksen tekeminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjanpito täytyy ensin korjata tai tehdä kokonaan uudestaan.

b

Tilinpäätöksen sisältö

  • Tase kertoo tilinpäätöspäivän mukaisen tilanteen varoista ja veloista.
  • Tuloskaskelma kertoo tilikauden aikana syntyneet tuotot ja kulut.
  • Rahoituslaskelma on pakollinen vain isoille yrityksille.
  • Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan täydentävää tietoa taseessa ja tuloslaskelmassa esitettyihin seikkoihin.
  • Tilinpäätöksen liitteenä saattaa olla myös toimintakertomus. Pienissä yrityksissä pakolliset toimintakertomustiedot voidaan esittää myös liitetiedoissa.

Tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista on tarkat määräykset kirjanpitolaissa, kirjanpitoa koskevissa asetuksissa sekä yhtiölainsäädännössä.

i

Paperikirjanpito ja tilinpäätös

Vanhanaikainen paperin pyörittelyyn perustuva kirjanpito on haasteellinen tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Kun kirjanpito, laskutus, maksuliikenne ja reskontra on hoidettu erikseen, niin kirjanpito ei sisällä kaikkia niitä tietoja, mitä tilinpäätökseen tarvitaan. Tilinpäätöksen laatija joutuu täydentämään ja tarkistamaan kirjanpidon tietoja esimerkiksi reskontran avulla ja selaamalla paperimappeja.

Tilinpäätös sähköisessä taloushallinnossa

Sähköisessä taloushallinnossa kirjanpito hoidetaan samalla järjestelmällä kuin laskutus, maksuliikenne ja reskontra. Silloin kirjanpito voidaan helposti pitää jatkuvasti ajantasalla. Sähköisessä taloushallinnossa kaikki tiedot ovat myös helpommin löydettävissä ja tarkistettavissa. Sähköisessä taloushallinnon järjestelmässä myös tilinpäätöksen laatiminen on nopeampaa ja tiedot tulevat varmemmin oikein.

Tilinpäätös ja verotus

Liiketoiminnan tulos vaikuttaa tuloveroihin. Ja toisaalta tuloverojen määrä vaikuttaa tuloslaskelman viimeisellä rivillä olevaan tulokseen. Käytännössä veroilmoituksen ja tilinpäätöksen laatiminen ovatkin sidoksissa toisiinsa.

Verotusta ja kirjanpitoa koskevat säännöt ovat kuitenkin erilaisia. Osa tilinpäätöksessä esitetyistä tuotoista saattavatkin olla verovapaita ja jotkin tuloslaskemaan kirjatut kulut ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Niinpä tilinpäätöksen tulos ja verotettava tulos ovat usein erilaiset.

Palvelupaketit

Yrityksen taloushallinto kannattaa hoitaa kokonaisuutena, niin että kaikki asiat laskutuksesta tilinpäätökseen sujuisivat mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.

Tarjoamme yrityksellesi taloushallinnon pakettia, joka sisältää seuraavat:

  • Saat yrityksesi käyttöön sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jolla voit hoitaa yrityksesi laskutuksen ja maksuliikenteen.
  • Tilitoimisto huolehtii kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja veroilmoituksista.
  • Saat kaiken tarvitsemasi neuvonnan.
  • Pakettiin voidaan lisätä myös muut tarvitsemasi asiat, esim. palkanlaskenta, budjetointi, rahoituslaskelmat…

Laitetaan yrityksesi taloushallinto kuntoon