Blogin kirjoittajalta

Käsittelen tilitoimiston blogin artikkeleissa yritystoimintaan ja taloushallintoon liittyviä kysymyksiä. Kirjoitan asiosita lähinnä pienten yritysten, mikroyrittäjien sekä aloittavien yrittäjien näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä neuvoja erilaisiin tilanteisiin sekä linkkejä luotettaviin tietolähteisiin.

Joistain asioista saatan antaa melko yksityiskohtaisia neuvoja. Nämä kirjoitukset eivät kuitenkaan ole täydellisiä eivätkä tyhjentäviä ohjeita vaan pikemminkin esimerkkejä asioista, joihin tulisi kiinnittää huomioita. Tarkempia ja kattavampia ohjeita voit löytää kirjoituksissa olevien linkkien avulla. Lisäksi kannattaa muistaa, että kirjanpitoa ja verotusta koskevat säännökset muuttuvat jatkuvasti, joten vanhemmissa kirjoituksissa saattaa olla osittain vanhentunutta tietoa.

Tilitoimiston asiakas, ota yhteyttä kirjanpitäjään ja kysy tarkempia neuvoja, kun olet epätietoinen jostain seikasta.

Etsi tietoa tilitoimiston blogista

Etsi blogin kirjoituksia käyttämällä hyväksesi blogin kategorioita ja avainsanoja sekä hakutoimintoa.

 

Blogin kategoriat ja avainsanat

Jokainen blogi-artikkeli kuuluu vähintään yhteen kategoriaan.

Kuhunkin artikkeliin voi liittyä useita eri avainsanoja.

Listat blogin kategorioista ja avainsanoista löytyvät sivulta BLOGI-kirjoitukset aiheittain.

 

Hakutoiminnot

Hakukenttä löytyy jokaisen sivun yläreunasta (suurennuslasi-kuvake) ja jokaisen sivun alareunasta (”Haku/Search”).

Kirjoita hakukenttään etsimäsi sana ja paina enter-näppäintä tai klikkaa Hae-painiketta.

Jos haluat etsiä tarkasti tietyllä fraasilla (peräkkäsillä sanoilla), niin lisää “lainausmerkit fraasin alkuun ja loppuun”.

Sivun yläreunassa ja alareunassa olevat hakutoiminnot kohdistuvat Relipe.fi-verkkosivuston kaikkeen tekstisisältöön. Myös sivumarginaalissa oleva hakukenttä kohdistuu tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön.

Erilliset hakutoiminnot erikseen blogin sisältöön ja eriksen muuhun Relipe.fi-sivuston sisältöön löytyvät erilliseltä TARKENNETTU HAKU -sivulta.

Alla oleva haku kohdistuu pelkästään tilitoimiston blogin artikkeleihin.

Blogin kategoriat / Blog Categories

Tuloslaskelman ja taseen kaavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISHSuomen lainsäädäntöä eri kielillä Suomessa lait, asetukset ja viranomaisten antamat ohjeet julkaistaan molemmilla virallisilla kielillä: suomeksi ja ruotsiksi. Sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot ovat virallisia tekstejä. Lisäksi monia lakitekstejä ja ohjeita on käännetty englanniksi ja muillekin kielille, mutta nämä ovat...

Yhtiön edunsaajien tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja muiden kaupparekisteriin merkittyjen yritysten velvollisuutena on huolehtia siitä, että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on ilmoitettu ajantasaiset tiedot yrityksestä. Kaupparekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat mm. yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tilitarkastajat, yrityksen...

Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella

Jos sinulla on yksityisen (ei-pörssinoteeratun) osakeyhtiön osakkeita (esim. oman yrityksesi osakkeita), niin sinun tulee lisätä tieto varallisuuteesi kuuluvista osakkeista omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi. Vastaavasti myös osuuskuntien osuudet on ilmoitettava. Sen sijaan saamasi osingot (myös yksityisistä osakeyhtiöistä) pitäisi olla valmiiksi oikein esitäytetyllä...

Vuosittain vaihtuvat tärkeät luvut ja prosentit

Monet tärkeät luvut muuttuvat vuosittain. Viivästyskorkojen perusteena olevaa viitekorkoa tarkistetaan puolivuosittain, joten myös viivästyskorot muuttuvat puolivuosittain. Alla olevien linkkien avulla voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat taksat, prosentit ja muut tärkeät numerotiedot, joita tarvitaan verotuksen, vakuutusten, palkanlaskennan, laskutuksen ja kirjanpidon...

Toimitusaika ja laskujen jaksotus Procountorissa

Toimitusaika on kirjanpitoon tarvittava tieto Laskuille tulisi aina merkitä tieto kyseisen suoritteen toimitusajasta. Toimitusaika on se ajankohta tai ajanjakso, jolloin asiakas saa (tai sai) haltuunsa tai käyttöönsä sen suoritteen (tavaran tai palvelun), josta asiakasta laskutetaan. Mikäli suorite on tavaraa, niin toimitusaika on se päivämäärä, jolloin tavara luovutetaan...

Katso-tunniste korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella

Asiointi yrityksen puolesta Verohallinnon sähköisissä palveluissa on tähän asti tapahtunut Katso-tunnisteen avulla. Katso-tunnisteen avulla on myös voinut valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita Verohallinnon sähköisissä kanavissa. Vanhanaikaista tekniikka edustava Katso-tunniste ja Katso-valtuutukset ovat jäämässä pois käytöstä. Tilalle tulee uusi systeemi:...

Henkilöiden tuloverotus muuttuu 2018-2019

Verohallinnossa on käynnissä tietojärjestelmien uudistaminen. Verotuksessa käytetyt vanhat erilliset ohjelmistot korvataan yhdellä uudella järjestelmällä. Meille verovelvollisille tämä näkyy siten, että aikaisemmin erillään olleet sähköiset palvelut kootaan yhteen ja samaan verkkopalveluun OmaVeroon. Siirtyminen OmaVero-järjestelmään tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä...

Onko kulu tai meno vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnassa?

Kirjanpitäjälle esitetyt kysymykset ovat melko usein muotoa: "Onko X vähennyskelpoista menoa yrityksen verotuksessa?" tai "Voiko kulun X laittaa yrityksen kirjanpitoon?" Yleensä kysymyksen aiheena oleva X on sellainen asia, jonka vähennyskelpoisuus ei ole yksiselitteistä. Kirjanpitäjänä joudun usein selittämään, että joissain tilanteissa jokin meno on vähennyskelpoinen ja...

Sanastoja ja termipankkeja

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISHMitä sana tarkoittaa? Mitä se on toisella kielellä? Kun kyseessä on verotukseen, lainsäädäntöön tai tiettyyn alaan liittyvä erikoistermi, niin kannattaa olla varovainen sen suhteen, mistä lähteistä etsit vastauksia. Googlaamalla tai facebookissa kavereilta kysymällä voit saada jonkinlaisia vastauksia. Wiki-sivustotkin voivat olla avuksi....

Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

Erilaisia yritystoimintaan liittyviä sanoja käyteään usein melko holtittomasti, ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Esimerkiksi sanat firma, yritys ja yhtiö tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Ja eri asioihin liittyy erilaisia sääntöjä. Yritystoimintaan liittyviä sääntöjä on helpompi ymmärtää, kun tietää, mitä eri käsitteet tarkoittavat. Yritys on elinkeinonharjoittaja Yritys...

Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

Inventointi eli inventaario tarkoittaa yrityksen hallussa (eli varastossa) tilinpäätöspäivänä olevan vaihto-omaisuuden arvon laskemista. Inventoinnin tuloksena on vaihto-omaisuusluettelo eli inventaari. Yleisin tilinpäätöspäivä on 31.12., sillä useimpien yritysten tilikausi päättyy vuoden lopussa. Käytännössä inventaario voidaan tehdä jonain muunakin päivänä, mutta silti...

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

Marraskuun 2017 alussa tuli useita muutoksia yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Muutokset koskevat ennakkoja, korkoja ja veroilmoituksia. Yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tulovero itsessään pysyi samana. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat edelleenkin tuloveroa yhteisöverokannan mukaisesti eli 20 %...

Procountor liittyi Finago-tuoteperheeseen

    Procountor Taloushallinto-ohjelmisto on Procountor Oy:n tuottama ja ylläpitämä palvelu. Myös Relipe Oy käyttää Procountoria asiakkaidensa taloushallinnon hoitamisessa. Procountor Oy kuuluu Accountor-konserniin. Samaan konserniin kuuluu myös Tikon Oy, joka markkinoi Tikon-nimistä ohjelmistoa. Ohjelmistot ovat hieman erilaisia ja niitä molempia kehitetään ja...

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Haluatko maksaa liikaa veroja vai sen verran kuin kuuluukin? Jotta verottaja voisi laskea verosi oikein, niin verottajan pitää saada oikeat tiedot tuloistasi ja niihin liittyvistä vähennyksistä. Esitäytetyllä veroilmoituksella – sinun henkilökohtaisella tuloveroilmoituksellasi – ovat valmiina ne tiedot, jotka verottaja on saanut palkanmaksajilta, osingonmaksajilta, pankeilta...

Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Matkakulujen käsittelyssä on erilaisia tilanteita: Kodin ja työpaikan välinen matka on eri asia kuin työmatka. Työnantajan palkansaajalle maksama työmatkakorvaus on aivan eri asia kuin muissa tilanteissa maksettavat matkakorvaukset. Palkansaajan tekemä matkalasku omalle työnantajalleen on aivan eri tilanne kuin matkakustannusten laskuttaminen yrityksen asiakkaalta. Ohjeita...

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

    Vuoden 2017 alussa tuli merkittäviä muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Mikäli olet tilitoimistoni asiakas, sinun ei välttämättä tarvitse paneutua tähän kovin syvällisesti. Kirjanpitäjänäsi minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidetuiksi oikein – myös silloin kun verotusmenettelyt muuttuvat. Jotkin muutokset kuitenkin näkyvät myös...

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan pitäminen on tarpeen, jotta työajot saataisiin vähennettyä verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelpoisia työajoja ovat elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoiminnan harjoittamisen takia tapahtuneet työajot. Voit tulostaa itsellesi ajopäiväkirjan tästä. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.) Erilaisia tilanteita: työajot ja muut ajot Kodin ja työpaikan väliset...

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

Kirjoituksessa Myyntitositteen laatiminen olen selostanut, mitä tietoja myyntilaskulla tai kuitilla tulee olla, jotta se olisi kaikkien säädösten mukainen. Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten laskun tiedot tulee eritellä, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä tai hinnan alennusta tai asiakkaalle pitää tehdä hyvityslasku tai silloin kun maksu tapahtuu ennakkoon. Oletetaan,...

Arvonlisäveron määrän laskeminen

Pääsääntö on, että kaikki palveluiden ja tavaroiden myynti on arvonlisäveron (ALV) alaista myyntiä. Poikkeuksen tästä muodostavat vain ne tapaukset, jotka on lain mukaan erikseen vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäveron alaista myyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi ja tilittää arvonlisäverot verohallinnolle. Lisäksi myyjän tulee...

Myyntitositteen laatiminen

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai palveluita, niin myyntitapahtumasta on aina tehtävä myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myynnistä on kyse, kun myyjä on toimittanut asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun ja myyjällä on oikeus maksun saamiseen asiakkaalta. Maksu voi tapahtua samassa yhteydessä tai myöhemmin, mutta maksu on eri asia kuin...

Pin It on Pinterest