Blogin kirjoittajalta

Käsittelen tilitoimiston blogin artikkeleissa yritystoimintaan ja taloushallintoon liittyviä kysymyksiä. Kirjoitan asiosita lähinnä pienten yritysten, mikroyrittäjien sekä aloittavien yrittäjien näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä neuvoja erilaisiin tilanteisiin sekä linkkejä luotettaviin tietolähteisiin.

Joistain asioista saatan antaa melko yksityiskohtaisia neuvoja. Nämä kirjoitukset eivät kuitenkaan ole täydellisiä eivätkä tyhjentäviä ohjeita vaan pikemminkin esimerkkejä asioista, joihin tulisi kiinnittää huomioita. Tarkempia ja kattavampia ohjeita voit löytää kirjoituksissa olevien linkkien avulla. Lisäksi kannattaa muistaa, että kirjanpitoa ja verotusta koskevat säännökset muuttuvat jatkuvasti, joten vanhemmissa kirjoituksissa saattaa olla osittain vanhentunutta tietoa.

Tilitoimiston asiakas, ota yhteyttä kirjanpitäjään ja kysy tarkempia neuvoja, kun olet epätietoinen jostain seikasta.

Etsi tietoa tilitoimiston blogista

Etsi blogin kirjoituksia käyttämällä hyväksesi blogin kategorioita ja avainsanoja sekä hakutoimintoa.

 

Blogin kategoriat ja avainsanat

Jokainen blogi-artikkeli kuuluu vähintään yhteen kategoriaan.

Kuhunkin artikkeliin voi liittyä useita eri avainsanoja.

Listat blogin kategorioista ja avainsanoista löytyvät sivulta BLOGI-kirjoitukset aiheittain.

 

Hakutoiminnot

Hakukenttä löytyy jokaisen sivun yläreunasta (suurennuslasi-kuvake) ja jokaisen sivun alareunasta (”Haku/Search”).

Kirjoita hakukenttään etsimäsi sana ja paina enter-näppäintä tai klikkaa Hae-painiketta.

Jos haluat etsiä tarkasti tietyllä fraasilla (peräkkäsillä sanoilla), niin lisää ”lainausmerkit fraasin alkuun ja loppuun”.

Sivun yläreunassa ja alareunassa olevat hakutoiminnot kohdistuvat Relipe.fi-verkkosivuston kaikkeen tekstisisältöön. Myös sivumarginaalissa oleva hakukenttä kohdistuu tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön.

Erilliset hakutoiminnot erikseen blogin sisältöön ja eriksen muuhun Relipe.fi-sivuston sisältöön löytyvät erilliseltä TARKENNETTU HAKU -sivulta.

Alla oleva haku kohdistuu pelkästään tilitoimiston blogin artikkeleihin.

Blogin kategoriat / Blog Categories

Irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot 2020-2023

Elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön otetuista uusista koneista ja kalustosta voidaan tehdä korotetut poistot verovuosina 2020-2023.

Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

Inventointi on yrityksen varastossa olevan vaihto-omaisuuden listaamista ja arvon laskemista. Vaihto-omaisuutta ovat myytävät hyödykkeet sekä tuotantoprosessissa kuluvat aineet ja tarvikkeet. Vaihto-omaisuus luokitellaan tase-erien mukaan.

Vuosittain vaihtuvat tärkeät luvut ja prosentit

Sosiaalivakuutusmaksujen sekä verovapaiden matkakustannuskorvausten ja luontoisetujen määrät vaihtuvat vuosittain. Viivästyskorkojen perusteena olevaa viitekorkoa tarkistetaan puolivuosittain. Tässä artikkelissa olevien linkkien avulla voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat taksat, prosentit ja muut tärkeät numerotiedot.

Tuloslaskelman ja taseen kaavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Suomen lainsäädännön mukaiset tuloslaskelman kaavat ja taseen kaava rinnakkaisteksteinä kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti. Lisäksi linkit kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhtiön edunsaajien tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin

Yritysten velvollisuutena on huolehtia, että PRH:n kaupparekisterissä on oikeat, ajantasaiset tiedot yrityksestä. Kaupparekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat mm. toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tilitarkastajat, yrityksen osoite, osakepääoma ja yhtiöjärjestys. Heinäkuusta 2019 alkaen kaupparekisteriin tulee ilmoittaa myös yrityksen edunsaajat.

Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella

Jos omistat yksityisen (ei-pörssinoteeratun) osakeyhtiön osakkeita, sinun tulee lisätä tieto omistamistasi osakkeista omalle veroilmoituksellesi. Myös osuuskuntien osuudet on ilmoitettava lukuunottamatta tavallisia osuuskaupan tai osuuspankin osuuksia.

Toimitusaika ja laskujen jaksotus Procountorissa

Toimitusaika on se ajankohta tai ajanjakso, jolloin asiakas saa sen suoritteen (tavaran tai palvelun), josta asiakasta laskutetaan. Procountorissa toimitusaika voidaan määritellä laskukohtaisesti tai erikseen kullekin laskuriville. Toimitusaika on tärkeä tieto kirjanpidon jaksotusten tekemiseksi.

Katso-tunniste korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella

Verohallinnon sähköisissä palveluissa käytössä olleet Katso-tunniste ja Katso-valtuutukset ovat jäämässä pois käytöstä. Tilalle tulee uusi systeemi: Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Henkilöiden tuloverotus muuttuu 2018-2019

Verokorttien ja ennakkoverojen muutokset sekä tuloveroilmoitukset hoidetaan marraskuusta 2018 alkaen OmaVero-järjestelmässä.

Onko kulu tai meno vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnassa?

Yritystoiminnan menojen verovähennyskelpoisuudesta säädetään elinkeinoverolain 7 §:ssä: ”Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.” (Päivitetty 5.12.2019.)

Sanastoja ja termipankkeja

Täältä saat linkit viranomaistahojen ja ammatillisten organisaatioiden laatimiin sanastoihin ja termipankkeihin, joista löydät käännökset ja selitykset eri alojen ammattitermeistä ja lakitermeistä.

Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

Kaikki yritykset eivät ole yhtiöitä eivätkä kaikki yhtiöt ole yrityksiä, mutta kaikilla yrityksillä ja kaikilla yhtiöillä on nimi eli toiminimi eli firma.

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

Yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin tuli muutoksia. Ennakkoveromenettely, koronlaskenta ja tuloverojen viitenumerot muuttuivat. Tuloverotuksen hoitaminen siirtyi OmaVeroon.

Procountor liittyi Finago-tuoteperheeseen

1.10.2017 alkaen Procountor-ohjelmistoa markkinoidaan FINAGO-tuotemerkin alla. Accountor-konserniin kuuluvat Procountor Oy ja Tikon Oy yhdistyivät 1.1.2018 ja nimeksi tuli Accountor Finago Oy.

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Matkakulujen verovähennyksiä koskevat ohjeet palkansaajille, toiminimi-yrittäjille ja oy-yrittäjille. Ohjeita myös työvälineistä ja muista tulonhankkimiskuluista. (Päivitetty 8.2.2020.)

Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Ohjeet eri matkoihin ja matkakulujen erilaisiin tilanteisiin. Matkakulujen laskuttaminen, korvaaminen ja vähentäminen verotuksessa. Miten ja milloin kulukorvaus on saajalleen veropaa? (Päivitetty 8.2.2020.)

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

Vuoden 2017 alussa tuli muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Muutokset koskivat lähinnä ALV:tä ja muita oma-aloitteisia veroja. Verotili poistui ja tilalle tuli OmaVero-palvelu.

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjaa tarvitaan, jotta saadaan verotusta varten eritellyt tiedot työajoista ja yksityisajoista. Täältä saat paperille tulostettavan ajopäiväkirjan sekä linkit verohallinnon ohjeisiin.

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

Ohjeita laskun laatimiseen, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä tai hinnan alennusta tai pitää tehdä hyvityslasku tai maksu on tapahtunut ennakkoon. (Päivitetty 5.12.2019.)

Arvonlisäveron määrän laskeminen

Näin lasketaan veroton hinta, verollinen hinta ja ALV:n määrä. Helpot ohjeet ja laskukaavat ALV-erittelyiden rahamäärien laskemiseen.

Pin It on Pinterest