Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Olen toiminut yrittäjänä vuodelta 1998 alkaen. Kokemusta on kertynyt eri toimialoilta ja koulutustakin on seksologiasta oikeustieteeseen. Taloushallintopalveluissa minua kiinnostaa se, kuinka se liittyy oikeastaan ihan kaikkeen. Hyvin järjestetty taloushallinto voi estää monia ongelmia. Sen sijaan halvalla ja huolimattomasti hoidettu kirjanpito voi kaataa menestyvänkin yrityksen.

Relipe Oy

Palveleva tilitoimisto

Relipe Oy on vantaalainen tilitoimisto, jonka omistaja on Johanna Sirkiä. Relipe Oy on erikoistunut sähköiseen taloushallintoon, pienyritysten kysymyksiin ja aloittavien yrittäjien neuvontaan.

Procountorin partneritilitoimisto

Procountor-partneri

Procountor on sähköisen taloushallinnon ohjelmisto, joka sopii hyvin tilitoimiston ja yrityksen yhteiskäyttöön. Prcountorin avulla saamme hoidettua yrityksesi kaikki taloushallinnon toimet laskutuksesta verotukseen.

Relipe Oy on Procountorin partneritilitoimisto, joten saat Procountorin esittelyn ja ohjelman avauksen meiltä.

Procountor Taloushallinto sisältyy tilitoimiston palvelupaketteihin.

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

Marraskuun 2017 alussa tuli useita muutoksia yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Muutokset koskevat ennakkoja, korkoja ja veroilmoituksia. Yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tulovero itsessään pysyi...

Procountor liittyi Finago-tuoteperheeseen

Procountor Taloushallinto-ohjelmisto on Procountor Oy:n tuottama ja ylläpitämä palvelu. Myös Relipe Oy käyttää Procountoria asiakkaidensa taloushallinnon hoitamisessa. Procountor Oy kuuluu Accountor-konserniin. Samaan konserniin kuuluu myös Tikon Oy, joka markkinoi...

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Haluatko maksaa liikaa veroja vai sen verran kuin kuuluukin? Jotta verottaja voisi laskea verosi oikein, niin verottajan pitää saada oikeat tiedot tuloistasi ja niihin liittyvistä vähennyksistä. Esitäytetyllä veroilmoituksella – sinun henkilökohtaisella...

Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Matkakulujen käsittelyssä on erilaisia tilanteita: Kodin ja työpaikan välinen matka on eri asia kuin työmatka. Työnantajan palkansaajalle maksama työmatkakorvaus on aivan eri asia kuin muissa tilanteissa maksettavat matkakorvaukset. Palkansaajan tekemä matkalasku...

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

Vuoden 2017 alussa tuli merkittäviä muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Mikäli olet tilitoimistoni asiakas, sinun ei välttämättä tarvitse paneutua tähän kovin syvällisesti. Kirjanpitäjänäsi minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidetuiksi...

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan pitäminen on tarpeen, jotta työajot saataisiin vähennettyä verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelpoisia työajoja ovat elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoiminnan harjoittamisen takia tapahtuneet työajot. Voit tulostaa itsellesi ajopäiväkirjan...

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

Kirjoituksessa Myyntitositteen laatiminen olen selostanut, mitä tietoja myyntilaskulla tai kuitilla tulee olla, jotta se olisi kaikkien säädösten mukainen. Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten laskun tiedot tulee eritellä, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä tai...

Arvonlisäveron määrän laskeminen

Pääsääntö on, että kaikki palveluiden ja tavaroiden myynti on arvonlisäveron (ALV) alaista myyntiä. Poikkeuksen tästä muodostavat vain ne tapaukset, jotka on lain mukaan erikseen vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäveron alaista myyntiä harjoittavan...

Myyntitositteen laatiminen

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai palveluita, niin myyntitapahtumasta on aina tehtävä myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myynnistä on kyse, kun myyjä on toimittanut asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun ja myyjällä on oikeus...

Uusi kirjanpitolaki vähentää tilinpäätösvelvollisuuksia 1.1.2016 alkaen

Eduskunnassa joulukuussa 2015 hyväksytyt kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Voimaantulosäännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Säännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia...

Yrityksen perustaminen, osa 0: Elinkeinotoiminnan alkaminen ennen perustamistoimia

Elävässä elämässä asiat eivät aina mene virallisten ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Joskus voi käydä niinkin, että olet aloittanut elinkeinotoiminnan jo ennen kuin huomaat ajatella, että pitäisiköhän perustaa yritys ja tehdä virallinen perustamisilmoitus....

Liikkeenharjoittajilla säilyy mahdollisuus murrettuun tilikauteen myös 1.1.2016 jälkeen

Eduskunnassa on tällä hetkellä (joulukuussa 2015) käsittelyssä hallituksen esitys HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Kerroin aikaisemmassa kirjoituksessani, että hallituksen esitykseen sisältyi yksi yllättävä ja huolestuttava kohta. Sen mukaan ammatin- ja...

Verovelvollisuus ja muut vastuut työsuhteessa, freelancerina, ammatinharjoittajana, vapaana taitelijana…

Työntekemiseen ja ansiotulojen hankkimiseen liittyy erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia ja vastuita. Normaalissa työsuhteessa suurin vastuu on yleensä työnantajalla. Silti työntekijänkin on hyvä olla selvillä omaan verotukseensa ja vakuutusturvaansa liittyvistä...

Euromääräisten maksujen pyöristäminen lähimpään 5 senttiin

Suomessa nykyisin käytössä oleva rahayksikkö on euro (EUR). Euro on ollut tilivaluuttana käytössä 1.1.1999 alkaen. Siihen asti käytössä ollut Suomen markka kytkettiin euroon muuntokertoimella 5,94573 markkaa = 1 euro. Markkoja ja pennejä kuitenkin käytettiin Suomessa...

Miten toimitaan kun myyjä ilmoittaa hinnan ilman arvonlisäveroa (ALV 0%)?

Olen aikaisemmin kirjoittanut ohjeita arvonlisäverosta eli ALV:stä. Tähän aihepiiriin liittyy saamani kysymys: Mitä tarkoittaa, kun myyjä ilmoittaa, että hintaan ei sisälly arvonlisäveroa? Eli ALV on nolla? Miten tässä tilanteessa toimitaan? Myytävien hyödykkeiden...

Mitä tarkoittaa palkkalaskelmalla oleva päivärahamaksu (info-tieto)?

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta näkyy eritellyt tiedot palkasta, toimitetusta ennakonpidätyksestä sekä palkasta vähennetyistä vakuutusmaksuista. Palkkalaskelmalla on myös kumulatiiviset tiedot laskettuna...

Liikkeenharjoittajan tilikauden muutos vuonna 2016

Tämä on jatkoa edelliseen kirjoitukseeni: Kirjanpitolain muutos voi tuoda liikkeenharjoittajalle veroyllätyksen. Kirjanpitolain muutosesityksen (HE 89/2015) valmistelu on tapahtunut Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Kysyin Twitterin kautta TEM:n perusteluita,...

Kirjanpitolain muutos voi tuoda liikkeenharjoittajalle veroyllätyksen

Euroopan Unioni (EU) antoi vuonna 2013 tilinpäätösdirektiivin, jonka tarkoituksena on helpottaa pienten yritysten kirjanpitoa. Varsinkin kaikkein pienimpien (eli ns. mikroyritysten) kohdalla tulee huomattavaa helpotusta tilinpäätösvaatimuksiin. EU:n jäsenmailla on...

Yrityksen perustaminen, osa 3: Yritysmuodon valinta ja perustamisasiakirjojen laadinta

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimpiä päätöksiä, joka on tehtävä ennen kuin yritys voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi. Ennen valintaa kannattaa tietenkin hankkia tietoa yritystoiminnasta ja eri yritysmuodoista. Myös liiketoimintasuunnitelman ja...

Yrityksen perustaminen, osa 2: Suunnittele ja tee laskelmia

Jos pohdit yrityksen perustamista, niin sinulla todennäköisesti on jonkinlainen suunnitelma tai yritysidea - ja mahdollisesti jo kova hinku päästä pistämään yritys pystyyn. Yrityksen perustamisessa ei kuitenkaan kannata hätiköidä. Hyväkin bisnes-idea kaatuu helposti...

Pin It on Pinterest