Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Olen toiminut yrittäjänä vuodelta 1998 alkaen. Kokemusta on kertynyt eri toimialoilta ja koulutustakin on seksologiasta oikeustieteeseen. Taloushallintopalveluissa minua kiinnostaa se, kuinka se liittyy oikeastaan ihan kaikkeen. Hyvin järjestetty taloushallinto voi estää monia ongelmia. Sen sijaan halvalla ja huolimattomasti hoidettu kirjanpito voi kaataa menestyvänkin yrityksen.

Relipe Oy

Palveleva tilitoimisto

Relipe Oy on vantaalainen tilitoimisto, jonka omistaja on Johanna Sirkiä. Relipe Oy on erikoistunut sähköiseen taloushallintoon, pienyritysten kysymyksiin ja aloittavien yrittäjien neuvontaan.

Procountorin partneritilitoimisto

Finago-Procountor-partneri

Procountor on sähköisen taloushallinnon ohjelmisto, joka sopii hyvin tilitoimiston ja yrityksen yhteiskäyttöön. Prcountorin avulla saamme hoidettua yrityksesi kaikki taloushallinnon toimet laskutuksesta verotukseen.

Relipe Oy on Finago Procountorin partneritilitoimisto, joten saat Procountorin esittelyn ja ohjelman avauksen meiltä.

Procountor Taloushallinto sisältyy tilitoimiston palvelupaketteihin.

Vuosittain vaihtuvat tärkeät luvut ja prosentit

Monet tärkeät luvut muuttuvat vuosittain. Viivästyskorkojen perusteena olevaa viitekorkoa tarkistetaan puolivuosittain, joten myös viivästyskorot muuttuvat puolivuosittain. Alla olevien linkkien avulla voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat taksat, prosentit ja muut tärkeät numerotiedot, joita tarvitaan verotuksen, vakuutusten, palkanlaskennan, laskutuksen ja kirjanpidon hoitamisessa. Suomen Yrittäjät Työnantajan ABC / Työnantajamaksut Tärkeitä lukuja 2019...

Tuloslaskelman ja taseen kaavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISHSuomen lainsäädäntöä eri kielillä Suomessa lait, asetukset ja viranomaisten antamat ohjeet julkaistaan molemmilla virallisilla kielillä: suomeksi ja ruotsiksi. Sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot ovat virallisia tekstejä. Lisäksi monia lakitekstejä ja ohjeita on käännetty englanniksi ja muillekin kielille, mutta nämä ovat epävirallisia käännöksiä.⇒ Finlex.fi / Kirjanpitolaki ⇒ Finlex.fi / Kirjanpitoasetus ⇒ Finlex.fi /...

Yhtiön edunsaajien tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja muiden kaupparekisteriin merkittyjen yritysten velvollisuutena on huolehtia siitä, että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on ilmoitettu ajantasaiset tiedot yrityksestä. Kaupparekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat mm. yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tilitarkastajat, yrityksen osoite, osakepääoma ja yhtiöjärjestys. Heinäkuusta 2019 alkaen kaupparekisteriin...

Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella

Jos sinulla on yksityisen (ei-pörssinoteeratun) osakeyhtiön osakkeita (esim. oman yrityksesi osakkeita), niin sinun tulee lisätä tieto varallisuuteesi kuuluvista osakkeista omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi. Vastaavasti myös osuuskuntien osuudet on ilmoitettava. Sen sijaan saamasi osingot (myös yksityisistä osakeyhtiöistä) pitäisi olla valmiiksi oikein esitäytetyllä veroilmoituksella, mikäli yhtiösi on huolehtinut vuosi-ilmoituksen tekemisestä...

Toimitusaika ja laskujen jaksotus Procountorissa

Toimitusaika on kirjanpitoon tarvittava tieto Laskuille tulisi aina merkitä tieto kyseisen suoritteen toimitusajasta. Toimitusaika on se ajankohta tai ajanjakso, jolloin asiakas saa (tai sai) haltuunsa tai käyttöönsä sen suoritteen (tavaran tai palvelun), josta asiakasta laskutetaan. Mikäli suorite on tavaraa, niin toimitusaika on se päivämäärä, jolloin tavara luovutetaan asiakkaalle. Asiakas saattaa maksaa ostoksensa myöhemmin, mutta suoriteperusteisessa...

Katso-tunniste korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella

Asiointi yrityksen puolesta Verohallinnon sähköisissä palveluissa on tähän asti tapahtunut Katso-tunnisteen avulla. Katso-tunnisteen avulla on myös voinut valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita Verohallinnon sähköisissä kanavissa. Vanhanaikaista tekniikka edustava Katso-tunniste ja Katso-valtuutukset ovat jäämässä pois käytöstä. Tilalle tulee uusi systeemi: Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-tunnistus Katso-tunnisteen käyttö oli...

Henkilöiden tuloverotus muuttuu 2018-2019

Verohallinnossa on käynnissä tietojärjestelmien uudistaminen. Verotuksessa käytetyt vanhat erilliset ohjelmistot korvataan yhdellä uudella järjestelmällä. Meille verovelvollisille tämä näkyy siten, että aikaisemmin erillään olleet sähköiset palvelut kootaan yhteen ja samaan verkkopalveluun OmaVeroon. Siirtyminen OmaVero-järjestelmään tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 OmaVero-järjestelmään siirrettiin perintö- ja lahjaverotus. Vuoden 2017...

Onko kulu tai meno vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnassa?

Kirjanpitäjälle esitetyt kysymykset ovat melko usein muotoa: "Onko X vähennyskelpoista menoa yrityksen verotuksessa?" tai "Voiko kulun X laittaa yrityksen kirjanpitoon?" Yleensä kysymyksen aiheena oleva X on sellainen asia, jonka vähennyskelpoisuus ei ole yksiselitteistä. Kirjanpitäjänä joudun usein selittämään, että joissain tilanteissa jokin meno on vähennyskelpoinen ja joissain tilanteissa ei ole. Kysymyksen hahmottamiseksi kannattaa palauttaa mieleen kyseistä...

Sanastoja ja termipankkeja

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISHMitä sana tarkoittaa? Mitä se on toisella kielellä? Kun kyseessä on verotukseen, lainsäädäntöön tai tiettyyn alaan liittyvä erikoistermi, niin kannattaa olla varovainen sen suhteen, mistä lähteistä etsit vastauksia. Googlaamalla tai facebookissa kavereilta kysymällä voit saada jonkinlaisia vastauksia. Wiki-sivustotkin voivat olla avuksi. Mutta ovatko saamasi selitykset ja käännökset oikeita, hyviä tai riittävän tarkkoja?...

Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

Erilaisia yritystoimintaan liittyviä sanoja käyteään usein melko holtittomasti, ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Esimerkiksi sanat firma, yritys ja yhtiö tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Ja eri asioihin liittyy erilaisia sääntöjä. Yritystoimintaan liittyviä sääntöjä on helpompi ymmärtää, kun tietää, mitä eri käsitteet tarkoittavat. Yritys on elinkeinonharjoittaja Yritys on yleiskäsite, joka tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa tahoa. Lakiteksteissä...

Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

Inventointi eli inventaario tarkoittaa yrityksen hallussa (eli varastossa) tilinpäätöspäivänä olevan vaihto-omaisuuden arvon laskemista. Inventoinnin tuloksena on vaihto-omaisuusluettelo eli inventaari. Yleisin tilinpäätöspäivä on 31.12., sillä useimpien yritysten tilikausi päättyy vuoden lopussa. Käytännössä inventaario voidaan tehdä jonain muunakin päivänä, mutta silti inventoinnissa tulisi selvittää vaihto-omaisuusvaraston arvo nimenomaan tilinpäätöspäivänä....

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

Marraskuun 2017 alussa tuli useita muutoksia yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Muutokset koskevat ennakkoja, korkoja ja veroilmoituksia. Yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tulovero itsessään pysyi samana. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat edelleenkin tuloveroa yhteisöverokannan mukaisesti eli 20 % veronalaisesta tuloksesta. Myös tuloksen laskenta on ennallaan. Yhteisöjen uusi ennakkomenettely...

Procountor liittyi Finago-tuoteperheeseen

Procountor Taloushallinto-ohjelmisto on Procountor Oy:n tuottama ja ylläpitämä palvelu. Myös Relipe Oy käyttää Procountoria asiakkaidensa taloushallinnon hoitamisessa. Procountor Oy kuuluu Accountor-konserniin. Samaan konserniin kuuluu myös Tikon Oy, joka markkinoi Tikon-nimistä ohjelmistoa. Ohjelmistot ovat hieman erilaisia ja niitä molempia kehitetään ja markkinoidaan jatkossakin. 1.10.2017 alkaen uutta on se, että Procountoria ja Tikonia markkinoidaan yhteisen...

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Haluatko maksaa liikaa veroja vai sen verran kuin kuuluukin? Jotta verottaja voisi laskea verosi oikein, niin verottajan pitää saada oikeat tiedot tuloistasi ja niihin liittyvistä vähennyksistä. Esitäytetyllä veroilmoituksella – sinun henkilökohtaisella tuloveroilmoituksellasi – ovat valmiina ne tiedot, jotka verottaja on saanut palkanmaksajilta, osingonmaksajilta, pankeilta ja muilta ilmoitusvelvollisilta tahoilta. Niinpä veroilmoituksellasi ovat valmiina mm....

Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Matkakulujen käsittelyssä on erilaisia tilanteita: Kodin ja työpaikan välinen matka on eri asia kuin työmatka. Työnantajan palkansaajalle maksama työmatkakorvaus on aivan eri asia kuin muissa tilanteissa maksettavat matkakorvaukset. Palkansaajan tekemä matkalasku omalle työnantajalleen on aivan eri tilanne kuin matkakustannusten laskuttaminen yrityksen asiakkaalta. Ohjeita eri tilanteisiin löytyy alla olevista laatikoista. Klikkaa laatikon otsikkoriviä, niin...

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

Vuoden 2017 alussa tuli merkittäviä muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Mikäli olet tilitoimistoni asiakas, sinun ei välttämättä tarvitse paneutua tähän kovin syvällisesti. Kirjanpitäjänäsi minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidetuiksi oikein – myös silloin kun verotusmenettelyt muuttuvat. Jotkin muutokset kuitenkin näkyvät myös tilitoimiston asiakkaalle. Kirjanpitäjä ei enää puhukaan kausiveroilmoituksesta vaan oma-aloitteisten verojen...

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan pitäminen on tarpeen, jotta työajot saataisiin vähennettyä verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelpoisia työajoja ovat elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoiminnan harjoittamisen takia tapahtuneet työajot. Voit tulostaa itsellesi ajopäiväkirjan tästä. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.) Erilaisia tilanteita: työajot ja muut ajot Kodin ja työpaikan väliset matkat eivät (yleensä) ole työajoa eivätkä työmatkaa, vaan ne ovat yksityisajoa. Kodin ja...

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

Kirjoituksessa Myyntitositteen laatiminen olen selostanut, mitä tietoja myyntilaskulla tai kuitilla tulee olla, jotta se olisi kaikkien säädösten mukainen. Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten laskun tiedot tulee eritellä, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä tai hinnan alennusta tai asiakkaalle pitää tehdä hyvityslasku tai silloin kun maksu tapahtuu ennakkoon. Oletetaan, että kyseessä on ALV-vapaa myynti, niin saamme helpomman esimerkin. Elinkeinonharjoittaja...

Arvonlisäveron määrän laskeminen

Pääsääntö on, että kaikki palveluiden ja tavaroiden myynti on arvonlisäveron (ALV) alaista myyntiä. Poikkeuksen tästä muodostavat vain ne tapaukset, jotka on lain mukaan erikseen vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäveron alaista myyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi ja tilittää arvonlisäverot verohallinnolle. Lisäksi myyjän tulee huolehtia siitä, että myyntitositteilla (eli kuiteissa ja/tai laskuissa) on tiedot...

Myyntitositteen laatiminen

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai palveluita, niin myyntitapahtumasta on aina tehtävä myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myynnistä on kyse, kun myyjä on toimittanut asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun ja myyjällä on oikeus maksun saamiseen asiakkaalta. Maksu voi tapahtua samassa yhteydessä tai myöhemmin, mutta maksu on eri asia kuin myynti. Myyntitosite on laadittava, vaikka maksu saataisiin vasta myöhemmin. Kun...

Pin It on Pinterest