Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Kirjanpitäjä, yritysneuvoja, yrittäjä Johanna Sirkiä

Olen toiminut yrittäjänä vuodelta 1998 alkaen. Kokemusta on kertynyt eri toimialoilta ja koulutustakin on seksologiasta oikeustieteeseen. Taloushallintopalveluissa minua kiinnostaa se, kuinka se liittyy oikeastaan ihan kaikkeen. Hyvin järjestetty taloushallinto voi estää monia ongelmia. Sen sijaan halvalla ja huolimattomasti hoidettu kirjanpito voi kaataa menestyvänkin yrityksen.

Relipe Oy

Palveleva tilitoimisto

Relipe Oy on vantaalainen tilitoimisto, jonka omistaja on Johanna Sirkiä. Relipe Oy on erikoistunut sähköiseen taloushallintoon, pienyritysten kysymyksiin ja aloittavien yrittäjien neuvontaan.

Procountorin partneritilitoimisto

Finago-Procountor-partneri

Procountor on sähköisen taloushallinnon ohjelmisto, joka sopii hyvin tilitoimiston ja yrityksen yhteiskäyttöön. Prcountorin avulla saamme hoidettua yrityksesi kaikki taloushallinnon toimet laskutuksesta verotukseen.

Relipe Oy on Finago Procountorin partneritilitoimisto, joten saat Procountorin esittelyn ja ohjelman avauksen meiltä.

Procountor Taloushallinto sisältyy tilitoimiston palvelupaketteihin.

Katso-tunniste korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella

    Asiointi yrityksen puolesta Verohallinnon sähköisissä palveluissa on tähän asti tapahtunut Katso-tunnisteen avulla. Katso-tunnisteen avulla on myös voinut valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita Verohallinnon sähköisissä kanavissa. Vanhanaikaista...

Henkilöiden tuloverotus muuttuu 2018-2019

    Verohallinnossa on käynnissä tietojärjestelmien uudistaminen. Verotuksessa käytetyt vanhat erilliset ohjelmistot korvataan yhdellä uudella järjestelmällä. Meille verovelvollisille tämä näkyy siten, että aikaisemmin erillään olleet sähköiset palvelut kootaan yhteen...

Onko kulu tai meno vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnassa?

    Kirjanpitäjälle esitetyt kysymykset ovat melko usein muotoa: "Onko X vähennyskelpoista menoa yrityksen verotuksessa?" tai "Voiko kulun X laittaa yrityksen kirjanpitoon?" Yleensä kysymyksen aiheena oleva X on sellainen asia, jonka vähennyskelpoisuus ei ole...

Sanastoja ja termipankkeja

    Mitä sana tarkoittaa? Mitä se on toisella kielellä? Kun kyseessä on verotukseen, lainsäädäntöön tai tiettyyn alaan liittyvä erikoistermi, niin kannattaa olla varovainen sen suhteen, mistä lähteistä etsit vastauksia. Googlaamalla tai facebookissa kavereilta...

Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

    Erilaisia yritystoimintaan liittyviä sanoja käyteään usein melko holtittomasti, ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Esimerkiksi sanat firma, yritys ja yhtiö tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Ja eri asioihin liittyy erilaisia sääntöjä. Yritystoimintaan liittyviä...

Vuosittain vaihtuvat tärkeät luvut ja prosentit

    Monet tärkeät luvut muuttuvat vuosittain. Viivästyskorkojen perusteena olevaa viitekorkoa tarkistetaan puolivuosittain, joten myös viivästyskorot muuttuvat puolivuosittain. Alla olevien linkkien avulla voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat taksat, prosentit ja...

Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

    Inventointi eli inventaario tarkoittaa yrityksen hallussa (eli varastossa) tilinpäätöspäivänä olevan vaihto-omaisuuden arvon laskemista. Inventoinnin tuloksena on vaihto-omaisuusluettelo eli inventaari. Yleisin tilinpäätöspäivä on 31.12., sillä useimpien yritysten...

Osakeyhtiön tuloverotuksen muutoksia marraskuussa 2017

    Marraskuun 2017 alussa tuli useita muutoksia yhteisöjen tuloverotuksen menettelyihin. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Muutokset koskevat ennakkoja, korkoja ja veroilmoituksia. Yhteisöjen (eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tulovero itsessään pysyi...

Procountor liittyi Finago-tuoteperheeseen

    Procountor Taloushallinto-ohjelmisto on Procountor Oy:n tuottama ja ylläpitämä palvelu. Myös Relipe Oy käyttää Procountoria asiakkaidensa taloushallinnon hoitamisessa. Procountor Oy kuuluu Accountor-konserniin. Samaan konserniin kuuluu myös Tikon Oy, joka...

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Haluatko maksaa liikaa veroja vai sen verran kuin kuuluukin? Jotta verottaja voisi laskea verosi oikein, niin verottajan pitää saada oikeat tiedot tuloistasi ja niihin liittyvistä vähennyksistä. Esitäytetyllä veroilmoituksella – sinun henkilökohtaisella...

Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Matkakulujen käsittelyssä on erilaisia tilanteita: Kodin ja työpaikan välinen matka on eri asia kuin työmatka. Työnantajan palkansaajalle maksama työmatkakorvaus on aivan eri asia kuin muissa tilanteissa maksettavat matkakorvaukset. Palkansaajan tekemä matkalasku...

Muutoksia verohallinnon systeemeissä vuodenvaihteessa 2016-2017

    Vuoden 2017 alussa tuli merkittäviä muutoksia verohallinnon järjestelmiin. Mikäli olet tilitoimistoni asiakas, sinun ei välttämättä tarvitse paneutua tähän kovin syvällisesti. Kirjanpitäjänäsi minä pidän huolen siitä, että yrityksesi veroasiat tulevat hoidetuiksi...

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan pitäminen on tarpeen, jotta työajot saataisiin vähennettyä verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelpoisia työajoja ovat elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoiminnan harjoittamisen takia tapahtuneet työajot. Voit tulostaa itsellesi ajopäiväkirjan...

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

    Kirjoituksessa Myyntitositteen laatiminen olen selostanut, mitä tietoja myyntilaskulla tai kuitilla tulee olla, jotta se olisi kaikkien säädösten mukainen. Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten laskun tiedot tulee eritellä, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä...

Arvonlisäveron määrän laskeminen

    Pääsääntö on, että kaikki palveluiden ja tavaroiden myynti on arvonlisäveron (ALV) alaista myyntiä. Poikkeuksen tästä muodostavat vain ne tapaukset, jotka on lain mukaan erikseen vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäveron alaista myyntiä harjoittavan...

Myyntitositteen laatiminen

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai palveluita, niin myyntitapahtumasta on aina tehtävä myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myynnistä on kyse, kun myyjä on toimittanut asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun ja myyjällä on oikeus...

Uusi kirjanpitolaki vähentää tilinpäätösvelvollisuuksia 1.1.2016 alkaen

Eduskunnassa joulukuussa 2015 hyväksytyt kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Voimaantulosäännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Säännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia...

Yrityksen perustaminen, osa 0: Elinkeinotoiminnan alkaminen ennen perustamistoimia

Elävässä elämässä asiat eivät aina mene virallisten ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Joskus voi käydä niinkin, että olet aloittanut elinkeinotoiminnan jo ennen kuin huomaat ajatella, että pitäisiköhän perustaa yritys ja tehdä virallinen perustamisilmoitus....

Liikkeenharjoittajilla säilyy mahdollisuus murrettuun tilikauteen myös 1.1.2016 jälkeen

Eduskunnassa on tällä hetkellä (joulukuussa 2015) käsittelyssä hallituksen esitys HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Kerroin aikaisemmassa kirjoituksessani, että hallituksen esitykseen sisältyi yksi yllättävä ja huolestuttava kohta. Sen mukaan ammatin- ja...

Verovelvollisuus ja muut vastuut työsuhteessa, freelancerina, ammatinharjoittajana, vapaana taitelijana…

Työntekemiseen ja ansiotulojen hankkimiseen liittyy erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia ja vastuita. Normaalissa työsuhteessa suurin vastuu on yleensä työnantajalla. Silti työntekijänkin on hyvä olla selvillä omaan verotukseensa ja vakuutusturvaansa liittyvistä...

Pin It on Pinterest