Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Toimeksiantosopimus tilitoimiston palveluista

Tilitoimiston palveluiden ostamisesta tulisi aina tehdä kirjallinen sopimus, jotta molemmilla osapuolilla olisi sama käsitys siitä, mistä on sovittu, mitä palveluita toimeksiantoon kuuluu ja kuka vastaa mistäkin.

Sopimuksen keskeiset osat:

l

Palveluerittely

Kirjanpito ja verot ovat pakollisia. Silti kaikkien ei ole pakko tehdä asioita samalla tavalla. Joku tarvitsee tilitoimistolta enemmän palvelua ja joku vähemmän.

Palveluerittelyssä sovitaan tilitoimistolta ostettavan palvelun sisällöstä:

  • Mitä palvelualueita sopimukseen sisältyy?
  • Miten kattavaa tai suppeaa palvelua tilataan?
  • Mitkä tehtävät hoidetaan asiakasyrityksessä? Ja mitkä hoidetaan tilitoimistossa?

Tilitoimistolla on valmis lomakepohja palveluerittelyn laatimista varten. Palvelun sisältö sovitaan kuitenkin erikseen kunkin asiakkaan kanssa.

Hintaliite ja hinnasto

Kun tehdään sopimus palvelupaketista, niin pakettiin sisältyvät palvelut luetellaan palveluerittelyssä. Paketin hinnasta sovitaan hintaliitteessä.

Mikäli sovitaan palveluista ilman pakettihintaa, niin silloin käytetään tilitoimiston hinnastoa.

Palveluista laskuteaan hinnaston mukaan myös silloin, kun palveluiden määrä ylittää sovitun palvelupaketin.

Tilitoimiston yleiset sopimusehdot

Yleisissä sopimusehdoissa on kerrottu tilitoimiston palveluihin liittyvistä yleisistä säännöistä, joita noudatetaan tilitoimiston ja asiakkaan välisessä toimeksiantosopimuksessa.

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Taloushallinnossa käsitellään melkein aina myös henkilötietoja. Ne voivat olla esim. asiakasyrityksen työntekijöiden tai asiakkaiden henkilötietoja. Kun tilitoimistolle annetaan toimeksianto, johon sisältyy asiakasyrityksen henkilötietojen käsittelyä, niin henkilötietojen käsittelystä täytyy lain mukaan tehdä sopimus.

Laitetaan yrityksesi taloushallinto kuntoon