Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Tilitoimiston palveluiden hinnoittelu

Tilitoimisto Relipen palvelumaksut 1.1.2024 alkaen muodostuvat näin:

 • Kaikilta asiakkailta peritään pientä asiakkuuden hallinnoinnin palvelumaksua.
 • Asiakkaalle tuotetuista taloushallinnon palveluista laskutetaan joko tuntiperusteisesti tai pakettihinnoittelun mukaan.
 • Mikäli palvelun tuottamiseen käytetään tilitoimiston kustantamaa kirjanpidon ohjelmistoa, niin silloin tilitoimisto laskuttaa myös ohjelmistomaksun.

Asiakkuuden hallinnointi

Asiakkuuden hallinnoinnin palvelumaksulla katetaan niitä tilitoimiston hallinnon kuluja, joita ei voida kohdistaa asiakkaille taloushallinnon työmäärän mukaan. Nämä kulut liittyvät pääasiassa rahanpesun ja pakotteiden valvontaan eli tilitoimiston lakisääteisiin velvollisuuksiin.

Asiakkuuden hallinnoinnin palvelumaksu veloitetaan 1.1.2024 alkaen seuraavasti.

 • Kirjanpidon asiakkaat:  10,00 euroa/kuukausi + ALV
 • Muut asiakkaat (esim. yksityishenkilön metsäveroilmoitus tai yksittäinen konsultointi): 25,00 euroa/vuosi + ALV

Taloushallinnon palvelut

Tilitoimiston palvelut, jotka eivät sisälly asiakkaan kanssa sovittuun pakettihintaan, laskutetaan 1.1.2024 alkaen seuraavasti.

 • Palveluveloitus on 79,00 euroa/tunti + ALV
 • Verollinen hinta on 97,96 euroa/tunti (sis. ALV 24 %)

Hintojen muutokset

Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille sopimusehtojen edellyttämällä tavalla viimeistään 30 päivää ennen kuin hintojen muutos astuu voimaan.

Taloushallinnon pakettihinnat

Eri tilitoimistot hinnoittelevat palvelujaan eri tavoin. Joillakin tilitoimistoilla saattaa olla käytössä kuukausittainen perusmaksu, joka kattaa vain osan tarvittavista palveluista. Kun vertailet eri tilitoimistojen hintoja, niin ota selvää, mitä palveluita ja kuinka paljon palveluita luvatuilla hinnoilla saa. Mitä sisältyy kk-hintaan? Mistä joutuu maksamaan erikseen lisähintaa?

Tilitoimisto Relipen pakettihinnat

Tilitoimisto Relipessä pakettihinnat määritellään ja sovitaan erikseen kunkin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Pakettihinta määritellään siten, että se kattaa kaikki ne taloushallinnon palvelut, joita yrityksesi normaalisti tarvitsee kuukausittain ja vuosittain. 

Kuukausittain laskutettava kiinteä pakettihinta kattaa sopimuksemme mukaan mm. seuraavat:

 • Taloushallinnon asioiden neuvonta (yrityksen rekisteröinnit, verotus, vakuutukset, laskutusvaatimukset, matkakulut, kirjanpito jne. )
 • Taloushallinnon järjestelmän käytön neuvonta ja sen käytössä avustaminen
 • Kuukausittaiset kirjanpidon tarkistukset, täydennykset ja täsmäytykset
 • Maksureskontrien tarkistukset ja täsmäytykset
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät ilmoitukset ja maksatus
 • Palkkalaskelmat ja tulorekisteri-ilmoitukset
 • Tilinpäätösten valmistelu ja laadinta
 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus eli yrityksen tuloveroilmoitus
 • Ennakkoverojen tason tarkistus ja tarvittaessa ennakkoveron muutokset
 • Pakettiin voidaan sisällyttää myös muita yrityksesi tarvitsemia palveluita.

Pakettihinnan suuruus

Palvelupaketin hinnan suuruuteen vaikuttaa asiakasyrityksen yritysmuoto, työntekijöiden määrä sekä yrityksen toiminnan laajuus ja laatu.

Ohjelmistomaksut

Ohjelmistoveloitukset koskevat asiakkaita, joille tehdään varsinaista kirjanpitoa. Esimerkiksi yksityishenkilöiden metsätalouden veroilmoituksia varten ei tarvita kirjanpidon järjestelmää, joten ohjelmistoveloitus ei koske näitä. 

Kirjanpidon asiakkaiden käyttöön tarjoamme Proountor Taloushallinto -järjestelmän. Tilitoimisto Relipe avustaa asiakasyritystä taloushallinnon järjestelmän käytön aloittamisessa sekä käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Taloushallinnon järjestelmä Procountor tulee asiakasyrityksen käyttöön. Sopimus järjestelmästä tehdään asiakasyrityksen ja  Accountor Finago Oy:n välillä. Niinpä Accountor Finago Oy laskuttaa Procountorin palvelumaksut suoraan asiakasyritykseltä oman hinnastonsa mukaisesti.

Procountor-hinnastossa on erilaisia hinnoittelumalleja eri kokoisille yrityksille. Tilitoimisto Relipe auttaa valitsemaan asiakkaalle sopivimman ja edullisimman Procountorin version. Tarvittaessa versiota voidaan vaihtaa. Accountor Finago Oy:n sopimusehdot ja palveluhinnasto ovat saatavilla tilitoimistosta ja ne löytyvät myös Accountor Finago Oy:n verkkosivuilta.

Mikäli kirjanpidon asiakkaalla ei ole Procountor Taloushallinto -järjestelmää, niin silloin kirjanpito tehdään tilitoimiston kustantamalla Procountor Tallennus -ohjelmistolla. Tässä tapauksessa Tilitoimisto Relipe veloittaa kirjanpidon asiakkaaltaan Tallennuksen ohjelmistomaksua.

Tallennuksen ohelmistomaksu 1.1.2024 alkaen on 45,00 euroa/kuukausi + ALV. Verollinen hinta on siten 55,80 euroa/kuukausi (sis. ALV 24 %). Tilitoimisto veloittaa tallennuksen ohjelmistomaksun kaikilta niiltä kuukausilta, joiden ajalta kirjanpitoa tehdään, ja kaikilta niiltä kuukausilta, joiden aikana kirjanpidon palvelua toteutetaan.

Tiedät mitä saat. Tiedät mitä maksaa.