Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Tilitoimiston vaihtaminen

Tilitoimiston vaihtaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja hankaluutta. Joskus tilitoimistoa on kuitenkin syytä vaihtaa. Valmistaudu vaihdokseen ajoissa ja varaa siihen aikaa. Noudata irtisanomisaikoja. Huolehdi siitä, että uusi tilitoimisto saa kaikki tarvittavat tiedot ja valtuutukset yrityksesi taloushallinnon hoitamiseksi.

Valitse sopiva

Valitse tilitoimisto huolella. Älä valitse halvinta eikä ensimmäistä vastaantulevaa. Valitse yrityksellesi ja sinulle sopiva: sellainen, josta saat hyvää palvelua ja ymmärrettäviä vastauksia. Jos yrityksesi käyttää sähköisen taloushallinnon järjestelmää, niin tilitoimistolla tulisi olla käytössä sama tai sen kanssa yhteensopiva järjestelmä.

w

Ole yhteydessä tilitoimistoon

Jos olet tyytymätön tilitoimistosi palveluun, ota yhteyttä tilitoimistoon. Keskustele tilanteesta tilitoimiston edustajan kanssa. Kerro ongelmistasi ja toiveistasi. Kuuntele myös tilitoimiston näkemyksiä ja ohjeita. Usein ongelmat johtuvat huonosta tiedonkulusta.

Tilitoimiston sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanominen on liike-elämään kuuluva normaali asia. Sitä ei tarvitse perustella. Irtisanomisessa täytyy kuitenkin noudattaa irtisanomisaikaa. Tilitoimistojen sopimusehdoissa on yleensä 2 kk:n irtisanomisaika, mutta asiasta on voitu sopia toisinkin.

Rauhallisesti ja harkiten

Etsi yrityksellesi uusi palveluntarjoaja, ennen kuin irtisanot tilitoimiston toimeksiantosopimuksen. Sopimuksen irtisanominen ja tilitoimiston vaihtaminen kannattaa tehdä harkiten ja hallitusti. Toimi hyvässä yhteistyössä vanhan ja uuden tilitoimistosi kanssa.
f

Vaiheittainen muutos

Taloushallinnon hoitaminen on vaiheittainen prosessi, joten tilitoimiston vaihdoskin kannattaa tehdä vaiheittain. Edellinen tilitoimistosi työstää vielä edellisen kuukauden kirjanpitoasi ja samaan aikaan uusi tilitoimisto valmistelee ja neuvoo sinulle taloushallinnon toimintaa tälle ja seuraavalle kuukaudelle.

Tiedot uudelle tilitoimistolle

Uuden tilitoimiston tulee saada kirjanpidon raportit vähintään edelliseltä ja kuluvalta tilikaudelta. Myös kopiot viimeisistä veroilmoituksista ja verotuspäätöksistä tulisi saada. Mikäli kirjanpidon tositeet ovat paperimapissa, niin usein on tarpeen antaa uudelle tilitoimistolle nähtäväksi myös tositemappi. Kaikkein uusimmat aineistot voidaan tietenkin antaa vasta sen jälkeen, kun vanha tilitoimisto on saanut ne valmiiksi.

Sähköinen taloushallinto voi helpottaa vaihtoa

Jos yrityksesi käytössä on sähköisen taloushallinnon järjestelmä (esim. Procountor), niin valitse tilitoimisto, joka käyttää samaa järjestelmää. Silloin tietoja ei tarvitse erikseen siirtää uuteen tilitoimistoon. Riittää, että annat tilitoimiston käyttäjätunnukselle valtuudet käyttää yrityksi taloushallinnon järjestelmää (esim. Procountor Taloushallinto).

Sähköiset valtuutukset

Veroilmoituksia ja yrityksen vakuutusasioita hoidetaan nykyään sähköisesti. Näiden hoitamiseksi tilitoimisto tarvitsee valtuutukset. Uusi tilitoimisto neuvoo tarvitsemistaan valtuutuksista. Muista myös peruuttaa vanhalle tilitoimistolle antamasi valtuutukset, mutta vasta sen jälkeen kun he ovat tehneet omat toimensa loppuun asti.

t

Kysy neuvoa ja anna tietoja

Jos tai kun olet vaihtamassa tilitoimistoa, niin kysy neuvoa ja tarkempia tietoja tilitoimistosta – mielellään molemmista tilitoimistoista. Varaudu siihen, että tilitoimistot haluavat nähdä yrityksesi kirjanpidon raportteja ja ainakin uusimman tilinpäätöksen, ennen kuin tilitoimisto voi tehdä päätöstä asiakkaaksi hyväksymisestä.

Meiltä saat sähköisen taloushallinnon ja ystävällisen palvelun