Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

26.08.2018 | Yritys & yrittäjä

Erilaisia yritystoimintaan liittyviä sanoja käyteään usein melko holtittomasti, ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Esimerkiksi sanat firma, yritys ja yhtiö tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Ja eri asioihin liittyy erilaisia sääntöjä. Yritystoimintaan liittyviä sääntöjä on helpompi ymmärtää, kun tietää, mitä eri käsitteet tarkoittavat.

Yritys on elinkeinonharjoittaja

Yritys on yleiskäsite, joka tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa tahoa. Lakiteksteissä käsitteet yritys ja elinkeinonharjoittaja ovat hyvin lähellä toisiaan. Ne tarkoittavat samaa tai lähes samaa. Otetaan muutama esimerkki:

  • Yritys- ja yhteisötietolaki 2 §: “Tässä laissa tarkoitetaan … yrityksellä elinkeinotoimintaa harjoittavaa yhteisöä ja luonnollisen henkilön elinkeinoa sekä muita 3 §:n 1 momentissa mainittuja rekisteröitäviä yksiköitä…”
  • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 3 §: “Tässä laissa tarkoitetaan yrityksellä yhteisöä, säätiötä ja luonnollista henkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai eikö ole.”
  • Kuluttajansuojalaki 1 luku 5 §: “Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.”

Yritykset eli elinkeinonharjoittajat ovat oikeudelliselta muodoltaan erilaisia:

  • Yritys voi olla ihminen (luonnollinen henkilö), joka harjoittaa itsenäistä ammattitoimintaa tai liiketoimintaa. Tästä yritysmuodosta käytetään nimitystä yksityinen elinkeinonharjoittaja.
  • Yritys voi olla yhtiömuotoinen oikeushenkilö. Yhtiöitä ovat osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.
  • Elinkeinonharjoittajana eli yrityksenä voi toimia myös jokin muu oikeushenkilö, esim. yhdistys, säätiö tai julkinen liikelaitos.

Yhtiö on laissa määritelty oikeushenkilö

Ihmiset eli luonnolliset henkilöt voivat toimia elinkeinonharjoittajina eli yrityksinä. Luonnollisten henkilöiden lisäksi lainsäädännössä tunnustetaan myös muunlaisia toimijoita. Niistä käytetään nimitystä oikeushenkilö tai juridinen henkilö.

Yhtiö on laissa määritelty oikeushenkilö, joka on tarkoitettu jonkinlaista taloudellista toimintaa varten. Suomen laissa on säädökset neljästä eri yhtiömuodosta, jotka on tarkoitettu nimenomaan elinkeinotoimintaan eli yritystoimintaan:

Muissa maissa esiintyy yhtiömuotoja, joita ei tunneta Suomen laissa. Esimerkiksi Saksassa yleinen yhtiömuoto on rajavastuuyhtiö, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmgH).

Suomessa hyvin yleinen yhtiömuoto on asunto-osakeyhtiö. Siitä on omat säädökset asunto-osakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiöt harjoittavat taloudellista toimintaa, mutta hyvin harvoin niillä on elinkeinotoimintaa, joten niitä ei yleensä pidetä yrityksinä. Myös edellä mainittuja elinkeinotoimintaan tarkoitettuja yhtiöitä voidaan käyttää sellaiseen taloudelliseen toimintaan, joka ei ole varsinaista elinkeinotoimintaa.

Käsitteistä yritys ja yhtiö kannattaa muistaa ainakin tämä:

  • Monet yritykset ovat yhtiöitä, mutta kaikki yritykset eivät ole yhtiöitä.
  • Monet yhtiöt ovat yrityksiä, mutta kaikki yhtiöt eivät ole yrityksiä.

Firma on suomeksi toiminimi

Sekä suomen- että ruotsinkielessä sanaa firma käytetään hyvin yleisesti tarkoittamaan samaa kuin yritys. Tällainen firman yleiskäyttö on kuitenkin hämmentävää, sillä virallisesti sana firma tarkoittaa paljon rajatumpaa asiaa. Suomeksi firma on toiminimi eli yrityksen nimi.

Firma eli toiminimi määritellään Ruotsin ja Suomen laeissa näin:

Puhekielessä sanoja toiminimi ja firma käytetään usein myös tarkoittamaan sitä yritysmuotoa, jonka virallinen nimitys on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat olla ammatinharjoittajia tai liikkeenharjoittajia, joten verohallinnon ohjeissa tästä yritysmuodosta käytetään nimitystä “liikkeen- tai ammatinharjoittaja”.

Yritysmuodon virallinen nimi “yksityinen elinkeinonharjoittaja” voi tuntua hankalalta eivätkä ihmiset aina ymmärrä sitä. Olen ratkaissut asian niin, käytän tästä yritysmuodosta usein nimitystä “toiminimi-yritys” tai “tmi-yritys”. Sen sijaan sanoja toiminimi ja firma pyrin yleensä välttämään, koska ne voivat aiheuttaa sekaannusta.

Blogin kategoriat / Blog Categories

Pin It on Pinterest