Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella

| 06.05.2015 | Henkilökohtainen veroilmoitus, Yrityksen omistaminen

Jos sinulla on yksityisen (ei-pörssinoteeratun) osakeyhtiön osakkeita (esim. oman yrityksesi osakkeita), niin sinun tulee lisätä tieto varallisuuteesi kuuluvista osakkeista omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi. Vastaavasti myös osuuskuntien osuudet on ilmoitettava. Sen sijaan saamasi osingot (myös yksityisistä osakeyhtiöistä) pitäisi olla valmiiksi oikein esitäytetyllä veroilmoituksella, mikäli yhtiösi on huolehtinut vuosi-ilmoituksen tekemisestä verohallinnolle.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitusten hoitaminen annetaan yleensä tilitoimiston tehtäväksi. Silloin yrittäjän ei tarvitse käyttää tuntikausia aikaa vero-ohjeiden opiskeluun. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittäjän on huolehdittava myös omasta henkilökohtaisesta veroilmoituksestaan. Tämä ns. tavallinen veroilmoitus on nykyään nimeltään esitäytetty veroilmoitus, sillä siinä on yleensä melkein kaikki tiedot valmiina.

Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiina sellaiset tiedot, jotka verohallinto on saanut muuta kautta. Työnantajat ilmoittavat vuosi-ilmoituksella tiedot maksamistaan palkoista ja niihin liittyvistä ennakonpidätyksistä. Jos työskentelet osakeyhtiössä tai osuuskunnassa ja olet saanut palkkaa yhtiöstä, niin tiedot saamistasi palkoista tulisi olla valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella. Mikäli palkkatiedot eivät ole ilmoituksella, niin syynä saattaa olla, että yhtiössä on jäänyt tekemättä vuosi-ilmoituksen lähettäminen verohallintoon.

Mikäli olet saanut kyseisen verovuoden aikana osinkoja tai osuuspääoman korkoja, niin tiedot näistäkin tulisi näkyä esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosalla. Verovuoden aikana saamasi osingot ja niiden ennakonpidätykset tulevat verohallinnon tietoon, koska osingonmaksajilla on velvollisuus ilmoittaa näistäkin vuosi-ilmoituksilla. Tämä pätee sekä pörssinoteerattuihin että yksityisiin osakeyhtiöihin.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat myös velvollisia ilmoittamaan tiedossaan olevia varallisuuteen ja velkoihin liittyviä tietoja. Jos verovuoden viimeisensä päivänä (31.12.) omistat julkisesti noteerattuja osakkeita, niin niidenkin tiedot näkyvät valmiina esitetyllä veroilmoituksella ja sen erittelyosalla.

Kaikki tiedot eivät kuitenkaan ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella. Sen takia jokaisella on velvollisuus tarkistaa oma esitäytetty veroilmoituksensa. Jos veroilmoitukselta puuttuu tietoja, niin veroilmoitusta tulee täydentää ja se pitää palauttaa verohallinnolle.

Jos omistat osakkeita yksityisestä osakeyhtiöstä (eli ei-pörssinoteeratusta osakeyhtiöstä), niin ajantasainen tieto näistä osakeomistuksista verovuoden viimeisenä päivänä (31.12.) on vain sinulla itselläsi. Sen takia sinun täytyy lisätä tämä tieto omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi.

Vastaava tilanne on silloin, jos sinulla on osuuksia osuuskunnassa. Mikäli sinulla on vain tavanomaisia osuuskaupan tai osuuspankin osuuksia, niin näitä ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella. Mutta esimerkiksi työosuuskunnan tai tuottajaosuuskunnan osuudet tulee lisätä omalle esitäytetylle veroilmoitukselle.

Jos käytät ilmoittamiseen paperista esitäytettyä veroilmoitusta, niin lisää puuttuvat varallisuustiedot veroilmoitukselle seuraavasti. Laita rasti kohtaan 14.1 (Varat-tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa). Kirjoita kohtaan 15 (Lisätietoja) selitys: Varallisuuteen kuuluu myös… ja sitten perään tieto mikä yhtiö ja kuinka monta osaketta tai osuutta.

Veroilmoituksen täydentäminen onnistuu helpoiten Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella. Varallisuuteen liittyvien tietojen täydentäminen tapahtuu kohdassa: Muu varallisuus. Klikkaa linkkiä Avaa. Sen jälkeen valitse varallisuuden lajiksi osakkeet ja osuudet. Kirjoita kohtaan lisätietoja yhtiön nimi ja Y-tunnus sekä tieto siitä kuinka monta osaketta tai osuutta omistit kyseisestä yhtiöstä kyseisen verovuoden viimeisenä päivänä (31.12.).

Veroilmoitukselle ei lisätä tietoa osakkeiden tai osuuksien rahallisesta arvosta. Oleellista on ainoastaan yksilöidä omistuksen laatu. Ilmoita siis yhtiön nimi ja Y-tunnus sekä omistettujen osakkeiden tai osuuksien määrä kyseisen verovuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Jos kyseisessä yhtiössä on erilajisia osakkeita tai erilajisia osuuksia, niin ne pitää eritellä.

  • Esimerkki 1: Mun Firma Oy, Y-tunnus 1234567-9, osakkeet 50 kpl
  • Esimerkki 2: Meidän Firma Oy, Y-tunnus 1234567-9, A-osakkeet 50 kpl, B-osakkeet 10 kpl
  • Esimerkki 3: Osuuskunta Meidän Porukka, Y-tunnus 1234567-9, perusosuus 1 kpl, lisäosuus 1 kpl, sijoitusosuus 3 kpl.

Tarkempia ohjeita löydät verohallinnon verkkosivuilta:


Tarvitsetko neuvoja veroilmoitukselle lisättävistä vähennyksistä? Katso ohjeet ja linkit kirjoituksesta: Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!


Tätä kirjoitusta on päivitetty 15.4.2017. Linkkejä on päivitetty 8.10.2017.

Blogin kategoriat / Blog Categories

Pin It on Pinterest