Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella

Jos sinulla on yksityisen (ei-pörssinoteeratun) osakeyhtiön osakkeita (esim. oman yrityksesi osakkeita), niin sinun tulee lisätä tieto varallisuuteesi kuuluvista osakkeista omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi. Vastaavasti myös osuuskuntien osuudet on ilmoitettava. Sen sijaan saamasi osingot (myös yksityisistä osakeyhtiöistä) pitäisi olla valmiiksi oikein esitäytetyllä veroilmoituksella, mikäli yhtiösi on huolehtinut vuosi-ilmoituksen tekemisestä verohallinnolle.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitusten hoitaminen annetaan yleensä tilitoimiston tehtäväksi. Silloin yrittäjän ei tarvitse käyttää tuntikausia aikaa vero-ohjeiden opiskeluun. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittäjän on huolehdittava myös omasta henkilökohtaisesta veroilmoituksestaan. Tämä henkilökohtainen tuloveroilmoitus on nimeltään esitäytetty veroilmoitus, sillä siinä on yleensä melkein kaikki tiedot valmiina.

Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiina sellaiset tiedot, jotka Verohallinto on saanut muuta kautta. Työnantajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista ja niihin liittyvistä ennakonpidätyksistä. Jos työskentelet osakeyhtiössä tai osuuskunnassa ja olet saanut palkkaa yhtiöstä, niin tiedot saamistasi palkoista tulisi olla valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella. Mikäli esitäytetyltä veroilmoitukseltasi puuttuu palkkatietoja tai niissä on virheitä, niin silloin veroilmoitusta täytyy täydentää ja lisäksi on kannattaa olla yhteydessä palkanmaksusta huolehtineeseen tahoon virheiden selvittämiseksi.

Mikäli olet saanut kyseisen verovuoden aikana osinkoja tai osuuspääoman korkoja, niin tiedot näistä tulisi myös näkyä esitäytetyllä veroilmoituksella. Verovuoden aikana saamasi osingot ja niiden ennakonpidätykset tulevat Verohallinnon tietoon, koska osingonmaksajilla on velvollisuus ilmoittaa näistä Verohallinnolle. Tämä pätee sekä pörssinoteerattuihin että yksityisiin osakeyhtiöihin.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat myös velvollisia ilmoittamaan tiedossaan olevia varallisuuteen ja velkoihin liittyviä tietoja. Jos verovuoden viimeisensä päivänä (31.12.) omistat julkisesti noteerattuja osakkeita, niin tiedot näistäkin pitäisi olla Verohallinnossa valmiiksi oikein. Verovuoteen 2017 asti listaus varallisuustiedoista näkyi esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosassa, mutta verovuoden 2018 esitäytetyn veroilmoituksen paperitulosteessa ei ole eritelty ihan kaikkia varallisuustietoja. Tarkat varallisuustiedot voit tarkistaa OmaVero-verkkopalvelussa esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa.

Kaikki ajantasaiset tiedot eivät kuitenkaan ole Verohallinnon tiedossa. Sen takia jokaisella on velvollisuus tarkistaa oma esitäytetty veroilmoituksensa. Jos veroilmoitukselta puuttuu tietoja, niin veroilmoitusta tulee täydentää. Esitäytettyä veroilmotusta voi täydentää ja korjata OmaVero-verkkopalvelussa. Veroilmotuksen täydentämisen voi tehdä myös erillisillä paperilomakeilla, mikäli et halua käyttää verkkopalvelua.

Jos omistat osakkeita yksityisestä osakeyhtiöstä (eli ei-pörssinoteeratusta osakeyhtiöstä), niin ajantasainen tieto näistä osakeomistuksista verovuoden viimeisenä päivänä (31.12.) on vain sinulla itselläsi. Niinpä tämä tieto ei ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella eikä Verohallinnon tiedossa, joten sinun on täydennettävä esitäytetyn veroilmoituksen varallisuustietoja.

Vastaava tilanne on silloin, jos sinulla on osuuksia osuuskunnassa. Mikäli sinulla on vain tavanomaisia osuuskaupan tai osuuspankin osuuksia, niin näitä ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella. Mutta esimerkiksi työosuuskunnan tai tuottajaosuuskunnan osuudet tulee lisätä esitäytetyn veroilmoituksen varallisuustietoihin.

Osakeomistusten lisääminen veroilmoitukselle OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen ja täydentäminen onnistuu helpoiten OmaVero-palvelussa. Kirjaudu OmaVeroon omalla henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksellasi tai mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kun olet kirjautunut OmaVeroon, niin avaa esille esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen. Varallisuustiedot löytyvät esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäiseltä ”Taustatiedot”-näkymältä. Klikkaa auki välilehti Varallisuustiedot. Jos klikkaat Varallisuustiedoissa olevaa painiketta Avaa erittely, niin näet listauksen niistä 31.12. tilanteen mukaisista osakeomistuksistasi, jotka ovat Verohallinnon tiedossa.

Pääset lisäämään puuttuvia varallisuutietoja, kun klikkaat painiketta Lisää uusi varallisuustieto. Silloin avautuu ponnahdusikkuna tietojen ilmoittamista varten.

Varallisuuden lajiksi valitse vaihtoehto Muu varallisuus. Sen alla kohdassa varallisuuden tiedot ilmoita tarkemmat tiedot omistamistasi osakkeista tai osuuksista. Ilmoita varallisuustiedot sen mukaisesti, mikä oli tilanne kyseisen verovuoden viimeisenä päivänä eli 31.12.:

  • Omistusosuus: Jos omistit yhtiön kokonaan yksin, niin omistusosuus on tietenkin 100 %.  Mikäli kyseessä on osuuskunta tai osakeyhtiö, jossa oli useita omistajia, etkä tiedä omaa omistusosuuttasi, niin tämän kohdan voi jättää täyttämättä.
  • Lukumäärä: Ilmoita tässä kohdassa kuinka monta osaketta tai osuutta omistit kyseisestä yhtiöstä. Tähän ei laiteta omistuksen rahallista arvoa vaan osakkeiden (tai osuuksien) kappalemäärä.
  • Varallisuuden kuvaus: Kirjoita tähän kohtaan yhtiön nimi ja Y-tunnus sekä tieto siitä, onko kyseessä osakkeet vai osuudet. Mikäli yhtiössä on erilajisia osakkeita tai osuuksia, niin tietoa pitää tarkentaa tilanteen mukaisesti.
  • Kun olet täydentänyt tiedot, niin klikkaa OK-painiketta.

Mikäli omistit osakkeita tai osuuksia eri yhtiöistä tai omistit erilajisia osakkeita/osuuksia samasta yhtiöstä, niin klikkaa uudestaan painiketta Lisää uusi varallisuustieto. Kukin eri varallisuuslaji tulee lisätä erikseen sen mukaisesti, mikä oli tilanne kyseisen verovuoden viimeisenä päivänä eli 31.12.

Kun olet lisännyt tiedot omistamistasi osakkeista ja/tai osuuksista, niin rullaa koko veroilmoitus läpi, niin että pääset veroilmoituksen loppuun, jossa on painike Lähetä. Kun klikkaat Lähetä-painiketta, niin täydentämäsi tiedot lisätään esitäytetylle veroilmoituksellesi ja menevät Verohallinnon tietoon.

OmaVero-palvelussa voi tallentaa tietoja myös keskeneräiseksi, jolloin voit myöhemmin jatkaa tietojen täydentämistä. On tärkeää muistaa, että keskeneräiseksi tallennetut tiedot eivät mene Verohallinnon käsittelyyn. Veroilmoitukselle lisätyt ja tallennetut tiedot menevät Verohallinnolle vasta sitten, kun olet klikannut veroilmoituksen lopussa olevaa Lähetä-painiketta.

OmaVerossa on mahdollista lähettää tietoja useamman kerran samalle veroilmoitukselle. Voit lähettää lisää tietoja esitäytetylle veroilmoitukselle, vaikka olisit jo aikaisemmin lähettänyt tietoja kyseiselle veroilmoitukselle. OmaVerossa voit myös katsoa esitäytettyä veroilmoitusta, siten että siinä näkyvät ne tiedot, jotka olet aikaisemmin lisännyt ja lähettänyt OmaVero-palvelun kautta.

OmaVerossa esitäytetyn veroilmoituksen vieressä on selkeät ohjeet, joissa neuvotaan ilmoittamistekniikkaa. Yksittäisiin kohtiin liittyviä ohjeita saat esille klikkaamalla kyseisissä kohdissa olevia ohjelinkkejä, jotka tunnistat ?-symbolista.

Osakeomistusten ilmoittaminen paperilomakkeella

Mikäli et voi tai halua käyttää OmaVero-palvelua, niin voit käyttää paperilomakkeita esitäytetyn veroilmoituksen täydentämiseen ja/tai korjaamiseen.

Tiedot omistetuista yksityisen (ei-pörssinoteeratun) yhtiön osakkeista ja/tai osuuksista ilmoitetaan lomakkeella 50B, jonka voit tilata Verotoimistosta tai tulostaa Verohallinnon verkkosivuilta.

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 6.5.2015. Kirjoitusta ja linkkejä on päivitetty 22.4.2019, 31.3.2020. 1.5.2021 ja 4.4.2022.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories