Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Ordlistor och termbanker

SUOMI ♦ SVENSKA ♦ ENGLISH

Vad betyder ordet? Vad heter det på andra språk?

Begrepp och termer som används i beskattning, lagspråk eller vid olika professionella sammanhang, har ofta en bestämd och begränsad betydelse. För att förstå olika anvisningar, borde man förstå begreppens betydelse på ett rätt sätt.

När man översätter från ett språk till ett annat, borde man också lägga märke till det, att man inte kan översätta ett ord alltid med samma ord. Ord av olika språk har olika omfattningar av betydelser. Man borde förstå ordens betydelse i båda språken och välja översättningar engligt sammanhanget.

Jag har samlat här länkar till ordlistor och termbanker, där du kan hitta definitioner av olika begrepp, som används i lagspråk eller andra officiella sammanhang eller vid olika professionella sammanhang. Några av dessa ordlistor ger endast definiotioner av olika begrepp, men de flesta av dessa ordlistor ger även översättningar till olika språk. De vanligaste språken är finska, svenska och engelska, men några ordlistor innehåller även flera andra språk.

Specifika ordlistor och termbanker

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories