Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Tietosuoja ja tietoturva tilitoimistossa

Luottamuksellisuus ja tietoturvan noudattaminen ovat keskeisiä periaatteita tilitoimiston toiminnassa. Tilitoimiston sopimusehdoissa on lupaus liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen salassapidosta. Henkilötietojen osalta on lisäksi lakiin perustuva erityinen velvollisuus huolehtia henkilötietojen suojaamisesta.

Tilitoimisto vastaa henkilötietojen tietosuojasta

  • rekisterinpitäjänä tilitoimiston omien tiedostojen osalta
  • henkilötietojen käsittelijänä tilitoimiston asiakkaiden tiedostojen osalta.

Tilitoimisto rekisterinpitäjänä

Rekisterinpitäjä on se taho, joka päättää tietojen keräämisestä ja jonka toimintaa varten tietoja tallennetaan. Tilitoimisto on rekisterinpitäjä niiden tietojen osalta, joita tilitoimisto tallentaa tilitoimiston omia tarpeita varten esim. tilitoimiston asiakasrekisteriin.

Lue tarkemmat tiedot Tilitoimisto Relipen tietosuojaselosteista:

Tilitoimisto käsittelijänä

Kun tilitoimisto käsittelee asiakkaan taloushallinnossa olevia henkilötietoja, niin silloin tilitoimisto on käsittelijä. Näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä on asiakas, jonka tarpeita varten kyseisiä tietoja käsitellään. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelystä tehdään sopimus, jossa rekisterinpitäjä määrittelee, miten käsittelijä käsittelee henkilötietoja.

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tilitoimistossa tehdään kirjallisesti tämän sopimusmallin mukaisesti:

Tietoturva tilitoimistossa

Tilitoimisto Relipe Oy:ssä noudatetaan tietojen käsittelyssä tilitoimiston tietoturvaa koskevia ohjeita. Ohjeissa on huomioitu tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen käytettävät tekniset välineet sekä toimintatavat. Tietoja käsitellään ainoastaan tilitoimiston tietoturvallisissa sähköisissä järjestelmissä. Tietoihin pääsy on rajattu vain niille, joiden kuuluu käsitellä tietoja työssään. Samoja tietoturvaa koskevia ohjeita noudatetaan sekä rekisterinpitäjänä että käsittelijänä. Tilitoimiston asiakkaat saavat tarkan selosteen tilitoimiston tietoturvatoimista. Se annetaan liitteenä sopimukseen henkilötietojen käsittelystä.