Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Yritysneuvonta

Yritysneuvonta on yritystoiminnan tukemista ja yrittäjän tsemppaamista. Yritysneuvojalta voit saada tietoa, vinkkejä, palautetta ja kannustusta. Yritysneuvojakaan ei tiedä kaikkea, mutta hyvä yritysneuvoja osaa kuunnella sinua ja tehdä tarkentavia kysymyksiä. Keskustelu yritysneuvojan kanssa voi auttaa sinua itse löytämään vastauksia.

q

Tietoa lakisääteisistä velvollisuuksista

Yritystoimintaan liittyy monia lakisääteisiä vastuita ja velvollisuuksia. Kirjanpitäjä tai yritysneuvoja osaa neuvoa yritystoiminnan yleiset vastuut ja velvollisuudet sekä sen, miten ne liittyvät sinun yritystoimintaasi.

Kukaan ei kuitenkaan voi tietää kaikkia eri toimialoihin ja ammatteihin liittyviä erityiskysymyksiä. Mikäli olet jonkin alan ammattilainen, niin sinulla itselläsi on todennäköisesti parempi tietämys kyseisen alan erikoismääräyksistä ja erityisistä vastuista. Yritysneuvojan kanssa kannattaa kuitenkin keskustella niistäkin, sillä erilaiset kysymykset kytkeytyvät usein toisiinsa.

q

Tsemppaamista ja kannustusta

Yrittäjä tarvitsee myös tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, palveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun jne. Näistä aiheista on paljon hyviä kirjoja, kursseja ja verkkomateriaaleja – enemmän kuin yritysneuvojakaan tietää olevan olemassa. Yritysneuvojalla on kuitenkin jotain tietoa ja muutamia työkaluja. Ja yritysneuvojan kanssa voit keskustella luottamuksellisesti. Usein juuri toisen henkilön kanssa keskustelu auttaa löytämään vastauksia. Yrittäjän työ on usein yksinäistä puurtamista. Silloin yritysneuvoja voi olla yrittäjän ”personal trainer”, jonka tsemppaa ja kannustaa yrittäjää eteenpäin.

q

Yritysneuvontaa tilitoimistosta

Tilitoimiston palveluiden tuottaminen edellyttää käytännössä sitä, että kirjanpitäjät tuntevat taloushallinnon ja yritystoiminnan kysymyksiä hyvin laajasti. Lisäksi kirjanpitäjä näkee yrityksen kirjanpidosta paljon sellaista tietoa yrityksestäsi, josta on hyötyä yritysneuvonnan kannalta. Niinpä on aika luontevaa, että tilitoimistosta saa myös yritysneuvontaa.

Tilitoimiston palvelupaketit

Tilitoimistomme palvelupakeitteihin sisältyy sopimuksen mukainen vakiomäärä neuvontapalvelua. Neuvonta voi koskea yhtä hyvin verotusta, kirjanpitoa tai yritystoiminnan kehittämistä.

Voit saada yritysneuvonnan palveluita tilitoimistoltamme myös erillisenä palveluna tai lisäpalveluna.

Älä jää yksin ihmettelemään. Sovitaan tapaaminen.