Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Arvonlisäveron määrän laskeminen

Pääsääntö on, että kaikki palveluiden ja tavaroiden myynti on arvonlisäveron (ALV) alaista myyntiä. Poikkeuksen tästä muodostavat vain ne tapaukset, jotka on lain mukaan erikseen vapautettu arvonlisäverosta.

Arvonlisäveron alaista myyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi ja tilittää arvonlisäverot verohallinnolle. Lisäksi myyjän tulee huolehtia siitä, että myyntitositteilla (eli kuiteissa ja/tai laskuissa) on tiedot myyntiin liittyvästä arvonlisäverosta.

Myyntitositteella olevasta ALV-erittelystä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • Mikä on käytetty verokanta eli ALV-prosentti? (Yleisin verokanta on 24 %, mutta käytössä on myös 14 % ja 10 %.)
 • Mikä on veron peruste eli veroton hinta?
 • Mikä on veron määrä euroina?
 • Ja mikä on maksettava loppusumma yhteensä? Eli: veroton hinta + veron määrä = kokonaishinta.
 • Mikäli samalla kertaa myydään tuotteita, joissa on eri verokannat, niin euro-määräiset summat (veroton hinta ja veron määrä) täytyy eritellä erikseen kullekin verokannalle.

Mikäli kuitti tehdään kassakoneella tai lasku laaditaan laskutusohjelmalla, niin nämä ALV-erittelyt tulevat tositteelle yleensä automaattisesti. Edellytyksenä on tietenkin se, että järjestelmään on tallennettu oikeat ALV-prosentit.

Mikäli kuitteja kirjoitellaan käsin tai laskuja laaditaan muuten kuin laskutusohjelmalla, niin silloin täytyy itse osata laskea ALV-erittelyn rahasummat.

Eräs yleinen VIRHE: Kun asiakkaalta laskutettava hinta on 100,00 euroa ja ALV on 24 %, niin jotkut laskevat ALV:n määräksi 24,00 euroa. Tässä on tehty prosenttilaskua lähtemällä liikkeelle väärästä luvusta eli kokonaishinnasta. Virheen seurauksena veron määrä on laskettu liian suureksi. Oikea menettely on se, että ALV-prosentin osoittama veron määrä lasketaan verottomasta hinnasta, joka on pienempi luku kuin kokonaishinta.

Toinen VIRHE: Jotkut laskevat ALV:n käyttämällä kertoimena murtolukua, joka ei ole aivan täsmällinen. Näin ei saa menetellä. ALV-erittelyä varten hinnat ja veron määrä on laskettava tarkasti sentin tarkkuudella. Pyöristyksiä hintoihin ja ALV:n määrään tehdään ainoastaan silloin, jos laskelman tuloksena on sentin murto-osia. Silloin rahasummat pyöristetään lähimpään senttiin. Pyöristäminen lähimpään 5 senttiin koskee ainoastaan maksusuorituksia.

ALV-laskukaavat

Seuraavien laskukaavojen avulla voit laskea ALV-erittelyyn tarvittavat tiedot rahamääristä euroina ja sentteinä. Mikäli laskutoimituksen tuloksessa on sentin murto-osia (sentin kymmenesosia ja sadasosia), niin pyöristä luku yleisten pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen senttiin. Rahamäärät merkitään tositteisiin sentin tarkkuudella.

Kun ALV on 24 %, laske rahamäärät seuraavien kaavojen avulla:

 • 0,24 × veroton hinta = ALV:n määrä  (kertolasku)
 • 1,24 × veroton hinta = kokonaishinta  (kertolasku)
 • kokonaishinta ÷ 1,24 = veroton hinta  (jakolasku)
 • 24 × kokonaishinta ÷ 124 = ALV:n määrä  (kerto- ja jakolasku)
 • ALV:n määrä ÷ 0,24 = veroton hinta  (jakolasku)
 • 124 × ALV:n määrä ÷ 24 = kokonaishinta  (kerto- ja jakolasku)

Kun ALV on 14 %, laske rahamäärät seuraavien kaavojen avulla:

 • 0,14 × veroton hinta = ALV:n määrä  (kertolasku)
 • 1,14 × veroton hinta = kokonaishinta  (kertolasku)
 • kokonaishinta ÷ 1,14 = veroton hinta  (jakolasku)
 • 14 × kokonaishinta ÷ 114 = ALV:n määrä  (kerto- ja jakolasku)
 • ALV:n määrä ÷ 0,14 = veroton hinta   (jakolasku)
 • 114 × ALV:n määrä ÷ 14 = kokonaishinta  (kerto- ja jakolasku)

Kun ALV on 10 %, laske rahamäärät seuraavien kaavojen avulla:

 • 0,1 × veroton hinta = ALV:n määrä  (kertolasku)
 • 1,1 × veroton hinta = kokonaishinta  (kertolasku)
 • kokonaishinta ÷ 1,1 = veroton hinta  (jakolasku)
 • kokonaishinta ÷ 11 = ALV:n määrä  (jakolasku)
 • ALV:n määrä ÷ 0,1 = veroton hinta  (jakolasku)
 • 11 × ALV:n määrä = kokonaishinta  (kertolasku)

Kaikissa tapauksissa voit käyttää seuraavia laskukaavoja:

 • veroton hinta + ALV:n määrä = kokonaishinta  (yhteenlasku)
 • kokonaishinta – veroton hinta = ALV:n määrä  (vähennyslasku)
 • kokonaishinta – ALV:n määrä = veroton hinta  (vähennyslasku)

Tulosta itsellesi muistilappu: ALV-laskukaavat (pdf-tiedosto)

Tämän kirjoituksen linkkejä on päivitetty viimeksi 3.10.2020.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories