Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Myyntiin liittyvät hyvitykset, alennukset, ennakkomaksut ja hyvityslaskut

Kirjoituksessa Myyntitositteen laatiminen olen selostanut, mitä tietoja myyntilaskulla tai kuitilla tulee olla, jotta se olisi kaikkien säädösten mukainen. Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten laskun tiedot tulee eritellä, kun asiakkaalle annetaan maksuhyvitystä tai hinnan alennusta tai asiakkaalle pitää tehdä hyvityslasku tai silloin kun maksu tapahtuu ennakkoon.

Esimerkki virheellisestä menettelystä

Oletetaan, että kyseessä on ALV-vapaa myynti, niin saamme helpomman esimerkin.

 • Elinkeinonharjoittaja (myyjä) laskuttaa asiakkaaltaan 105 €.
 • Asiakas tekee maksaessaan näpyttelyvirheen ja maksaa vahingossa 150 € eli 45 € liikaa.
 • Elinkeinonharjoittaja päättää hyvittää liikamaksun antamalla asiakkaalleen seuraavalla laskulla alennusta 45 euroa. Asiakkaan seuraavan ostoksen hinta olisi normaalisti 105 €, joten myyjä kirjoittaakin laskulle kyseisen tuotteen hinnaksi vain 60 €. Ja tällä kertaa asiakas maksaa laskun mukaisen summan eli 60 €.

Miksi edellä kerrottu menettely on väärin?

 • Kirjanpito laaditaan tositteiden perusteella, joten tositteilta (kuten myyntilaskuilta) pitäisi saada kaikki tarvittavat tiedot. Jos laskua laadittaessa on oikaistu tietojen antamisessa, niin kirjanpitoon tulee väärät tiedot.
 • Esimerkissä kerrottujen myyntilaskujen perusteella liikevaihtoon tulee kirjattua 105 € + 60 € = 165 €. Kirjanpito meni väärin, sillä oikeasti elinkeinonharjoittajan myymät tuotteet toivat hänelle liikevaihtoa 105 € + 105 € = 210 €.
 • Näiden virheellisten laskujen takia myös myyntisaamisten kirjanpitotilin täsmäytys menee pieleen. Myyntilaskujen perusteella näyttäisi siltä, että myyntisaamisia näistä kahdesta myyntitapahtumasta olisi yhteensä 165 €. Kuitenkin elinkeinonharjoittajan pankkitilille on ilmaantunut 210 €:n verran maksuja. Kirjanpidon perusteella näyttää siltä, että elinkeinonharjoittaja on saanut liikaa maksuja eikä ole vielä hyvittänyt asiakkaalleen sitä, että asiakas maksoi liikaa ensimmäisestä laskusta.
 • Mikäli kyseessä olisi arvonlisäverollinen myynti, niin myyntilaskujen laatiminen edellä olevan esimerkin tavalla johtaisi myös siihen, että arvonlisäveron määrä tulisi laskettua ja tilitettyä väärin.

Älä oikaise laskun tietojen kirjaamisessa

Edellä olevassa esimerkissä myyntilaskun laatija on ajatellut, että laskun tarkoitus on vain kertoa, kuinka paljon asiakkaan pitää maksaa ja mille pankkitilille. Niinpä hän ei viitsinyt kirjoittaa laskulle näkyviin kaikkea tietoa siitä, miten laskun loppusumma muodostui. Maksujen saaminen on toki tärkeää, mutta kirjanpitoon tarvitaan paljon muutakin tietoa kuin pelkät maksujen loppusummat. Kirjanpitoon tarvitaan tiedot myös siitä, miten maksut ovat muodostuneet ja mitä kaikkea niihin liittyy.

Kirjanpitoon kirjattavat tiedot perustuvat aina tositteisiin (kuten laskuihin ja kuitteihin). Siksi on hyvin tärkeää, että laskuilla ja kuiteilla eritellään tiedot riittävän tarkasti. Seuraavissa esimerkeissä näytetään, miten myyntitositteen (laskun tai kuitin) rivitiedot eritellään, kun asiakkaalta laskutettavaa summaa oikaistaan tai kun maksu tapahtuu etukäteen.

Esimerkkejä laskun (tai kuitin) rivitietojen erittelyistä eri tilanteissa

Asiakas maksoi liikaa

Otetaan uusiksi edellinen esimerkkitapaus. Tällä kertaa oletamme, että myyntihintoihin sisältyy ALV 24 %. Näin sen kuuluisi mennä:

 • Elinkeinonharjoittaja (myyjä) laskuttaa myymistään palveluista 105 €. Tämä on kokonaishinta, johon sisältyy ALV 24 %. Myyjän laatiman laskun ALV-erittelystä ilmenee, että veroton hinta on 84,68 € ja ALV:n määrä on 20,32 €.
 • Asiakas maksaa vahingossa 150 € eli 45 € liikaa.
 • Elinkeinonharjoittaja (myyjä) voi hyvittää asiakastaan maksamalla 45 € takaisin.
  • Jos maksunpalautus tehdään tilisiirtona, niin maksun viestikenttään tulisi kirjoittaa viesti, josta ilmenee, mistä on kyse. Esimerkiksi näin: Maksunpalautus liikamaksusta, myyntilasku nro XX.
  • Jos maksunpalautus maksetaan käteisenä, niin kassakirjanpitoon tulisi tehdä merkintä, josta ilmenee, että kyse on liikamaksun palautuksesta asiakkaalle. Lisäksi on hyvä kertoa, mihin laskuun (laskun nro) kyseinen liikamaksu ja hyvitys liittyy.
 • Elinkeinonharjoittaja voi antaa hyvityksen myös siten, että hän ottaa asiakkaan maksaman liikamaksun huomioon seuraavalla laskulla. Oletetaan, että asiakkaalle myydään uudestaan samanhintainen palvelu kuin edelliselläkin kerralla. Tällöin laskun rivitiedot kirjataan seuraavasti:
  • Palvelun myynti (ALV 24 %) 105,00 €
  • Hyvitys asiakkaan maksamasta liikamaksusta (ALV 0 %) −45,00 €
  • Maksettavaa yhteensä 60,00 €
  • Laskun ALV-erittelystä ilmenee, että ALV 24 %:n verokantaan liittyvä veroton hinta on 84,68 € ja ALV:n määrä on 20,32 €.
 • Tässä tapauksessa on oleellista huomata, että liikamaksun hyvityksen kohdalla arvonlisävero on nolla. Laskun hyvitysrivin asetuksena tulee olla ALV 0 %.
 • Miksi hyvitysrivin ALV on nolla?
  Arvonlisäveron perusteena on myydyn tavaran tai palvelun arvo ja tämä tieto oli kirjattu ihan oikein aikaisemmalla myyntilaskulla. Tässä tapauksessa maksuhyvitys (tai maksunpalautus) tehdään vain sen takia, että maksusuoritus oli liian suuri. Ja rahaliikenne on arvonlisäverotuksen ulkopuolella. Arvonlisäveroa ei tule maksettavaksi eikä vähennettäväksi pelkästään sillä perusteella, että rahaa siirretään edestakaisin.

Asiakkaalta laskutettiin liikaa

Asiakasta voidaan joutua hyvittämään myös sen takia, että asiakkaalta on virheellisesti laskutettu liikaa. Tällöin hyvitykseen liittyy kaksi erillistä kysymystä:

 • Kun myyntilaskulla on kirjattu liian suuri myynti, niin tämä kirjaus täytyy oikaista tekemällä hyvityslasku, jossa vähennetään virheellinen myynnin määrää.
 • Mikäli asiakas on maksanut laskun ja asiakas on siis maksanut liikaa, niin silloin täytyy lisäksi palautaa liikaa maksettu raha takaisin asiakkaalle.

ESIMERKKI

 • Elinkeinonharjoittaja (myyjä) laskuttaa myymistään palveluista 150 €. Tämä on kokonaishinta, johon sisältyy ALV 24 %. Myyjän laatiman myyntilaskun (lasku nro xx1) ALV-erittelystä ilmenee, että veroton hinta on 120,97 € ja ALV:n määrä on 29,03 €.
 • Sen jälkeen kun lasku on lähetty asiakkaalle, huomataan, että laskulle tuli liian suuri summa. Oikeasti laskutettava hinta olisi pitänyt olla 120 € (sis. ALV 24 %).
 • Myyjä korjaa virheensä laatimalla hyvityslaskun. Hyvityslaskusta tulee ilmetä, mitä laskua hyvitys koskee. Laskun lisätietoihin voi kirjoittaa esimerkiksi: Hyvityslasku laskuun nro xx1.
 • Hyvityslasku ei korvaa alkuperäistä laskua, vaan se korjaa alkuperäisellä laskulla olleen virheen. Molemmat laskut tarvitaan kirjanpitoon, sillä ne täydentävät toisiaan.
 • Hyvityslaskun rivitiedot voi esittää näin:
  • Korjaus aikaisemmin laskutetun palvelun hintaan (ALV 24 %) −30,00 €
  • ALV-erittelystä ilmenee, että tämän hyvityslaskun veroton hinta on −24,19 € ja ALV:n määrä on −5,81 €.
 • Selkeämpi vaihtoehto voisi olla se, että hyvityslaskun rivitiedot esitetään pidemmän kaavan mukaan:
  • Perutaan virheellinen palvelumaksu (ALV 24 %) −150,00 €
  • Palvelun oikea hinta (ALV 24 %) 120,00 €
  • Laskun loppusumma: −30,00 €
  • ALV-erittely: veroton hinta on −24,19 € ja ALV:n määrä on −5,81 €.
 • Kummassakin tapauksessa olisi selkeyden vuoksi hyvä lisätä hyvityslaskulle tieto siitä, miten maksut menevät. Hyvityslaskun lisätietoihin voisi kirjoittaa esimerkiksi näin:
  Tämä on hyvityslasku laskuun nro xx1. Maksettava summa on 150,00 € − 30,00 € = 120,00 €. Mikäli olette jo maksanut edellisen laskun mukaisesti 150,00 €, niin palautamme teille hyvityksenä 30,00 €. Siinä tapauksessa pyydämme teitä ilmoittamaan pankkitilinumeronne maksunpalautusta varten.
 • Mikäli asiakas on virheellisen laskun perusteella maksanut liian suuren maksusuorituksen, niin liikamaksu voidaan palauttaa asiakkaalle esimerkiksi tilisiirtona. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle voidaan antaa hyvitystä seuraalla laskulla. Liikamaksun palauttamisessa tai hyvittämisessä toimitaan samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä (Asiakas maksoi liikaa).

Laskurivin ALV-prosentti on erilainen eri hyvitystilanteissa:

 • Kun laskurivillä oikaistaan aikaisemmin tehtyä virheellistä laskutusta, niin tällaisella laskurivillä käytetään samaa ALV-prosenttia kuin siinä myyntituotteessa, jonka myyntihintaa korjataan.
 • Kun laskurivillä hyvitetään asiakasta sen takia, että asiakkaalta saatu maksusuoritus oli liian suuri, niin tällaisen laskurivin ALV-prosentti on nolla.

Asiakkaalle annetaan alennusta

Tässä esimerkissä asiakkaalle annetaan alennusta normaalista myyntihinnasta. Alennuksen antaminen ei johdu siitä, että pitäisi oikaista aikaisemmin tapahtunutta laskutusta tai maksua.

Alennus voidaan ottaa huomioon laskulla tai kuitilla siten, että myyntihinnaksi merkitään juuri se (alennettu) myyntihinta, joka tässä tapauksessa on sovittu myyntihinnaksi. Mikäli kyseisellä myyntituotteella ei ole olemassa mitään normaalia hintaa tai kyseiseen tapaukseen ei ole olemassa vakiintunutta hinnastoa, niin silloin myyntihinta on yksilöllinen tapaus. Silloin ei välttämättä ole edes mahdollista eritellä, kuinka pajon myyntihinnassa mahdollisesti olisi alennusta.

Mikäli tuotteelle on olemassa jonkinlainen vakiintunut hinta, jota kyseinen elinkeinonharjoittaja yleensä käyttää, niin silloin on asiallista, että laskun erittelystä näkyy tuotteen hinta ja annettu alennus. Alennusta laskettaessa on otettava huomioon myös arvonlisävero, sillä myös arvonlisäveron pitää olla pienempi, jos myyntihintaa pienennetään. Niinpä alennusriveillä pitää käyttää samaa ALV-prosenttia kuin siinä myyntituotteessa, jonka hinnasta annetaan alennusta. Mikäli annetaan alennusta myyntituotteista, joilla on eri ALV-prosentit, niin alennusta ei voi kirjata yhdelle ja samalle riville.

ESIMERKKI

 • Laskun rivitiedot:
  • Muovisanko (ALV 24 %) 1000 kpl à 1,20 € yht. 1.200,00 €
  • Alennus (ALV 24 %) −200,00 €
  • Porkkanoita (ALV 14 %) 100 kg à 1,50 € yht. 150,00 €
  • Alennus (ALV 14 %) −20,00 €
 • Laskun rivitiedoissa olevat hinnat voidaan ilmoittaa joko verollisena tai verottomana hintana, mutta kummassakin tapauksessa laskussa pitää olla lisäksi ALV-erittely, josta näkyy sekä verottomat että verolliset hinnat ja veron määrä.
 • Mikäli yllä olevat rivitiedot ovat verollisia hintoja, niin silloin ALV-erittely ja laskun yhteenveto näyttää tältä:
  • ALV 24 %: veroton hinta 806,54 €, vero 193,55 €, yht. 1.000,00 €
  • ALV 14 %: veroton hinta 114,04 €, vero 15,96 € yht. 130,00 €
  • Maksettavaa yhteensä 1.130,00 €
 • Mikäli yllä olevat laskun rivitiedot ovat verottomia hintoja, niin silloin ALV-erittely ja laskun yhteenveto näyttää tältä:
  • ALV 24 %: veroton hinta 1.000,00 €, vero 240,00 €, yht. 1.240,00 €
  • ALV 14 %: veroton hinta 130,00 €, vero 18,20 € yht. 148,20 €
  • Maksettavaa yhteensä 1.388,20 €

Asiakasta laskutetaan ennakkoon

Myyntilaskulla tulisi yleensä aina olla tieto siitä, koska kyseinen tavara tai palvelu on toimitettu tai toimitetaan asiakkaalle. Poikkeus tästä säännöstä on ainoastaan sellainen käteiskauppa, jossa asiakas saa ostamansa tavaran tai palvelun samassa yhteydessä kuin maksu tapahtuu ja tosite laaditaan.

Kun asiakasta laskutetaan jostain tietystä tavarasta tai palvelusta etukäteen, niin laskun rivitiedoissa tulee olla tiedot myynnistä samalla tavalla kuin normaalistikin:

 • Tiedot myytyjen tavaroiden lajista tai palvelun laadusta
 • Toimitusaika tai palvelujakso, jolloin asiakas sai tai saa kyseisen tavaran tai palvelun
 • Hintatiedot ja ALV-erittelyt: yksikköhinta, hinta yhteensä, ALV-prosentti, veroton hinta, veron määrä ja verollinen hinta

Mikäli ennakkolaskutus tapahtuu tilanteessa, jolloin ei vielä tiedetä lopullista hintaa, niin asiasta olisi hyvä laittaa kommentti laskun lisätietoihin.

Mikäli lopullinen hinta onkin pienempi kuin asiakkaalta on etukäteen laskutettu, niin silloin täytyy tehdä hyvityslasku, jolla korjataan myyntihinta oikeaksi. Hyvityslasku tehdään samalla tavalla kuin esimerkissä ”Asiakasta laskutettiin virheellisesti”. Mikäli lopullinen hinta on suurempi kuin ennakolasku, niin silloin tehdään lisälasku, jolla laskutetaan lisää. Kaikissa tapauksissa laskun tiedoista pitäisi selkeästi näkyä, mikä on se myyntitapahtuma, johon lasku liittyy.

Arvosetelit, lahjakortit ja muut erityiset maksuvälineet

Kun asiakkaalle myydään lahjakortti tai muunlainen arvoseteli, niin siinä vaiheessa ei vielä tapahdu varsinainen liikevaihdollinen myynti. Lahjakortit ja muut arvosetelit eivät ole normaaleja myyntiartikkeleita vaan ne ovat erityisiä maksuvälineitä.

Lahjakorttien ja arvosetelien myynnistä täytyy tehdä tositteet (laskut tai kuitit) kuten kaikista muistakin liiketapahtumista. Arvonlisäverotuksen kannalta on tärkeää määritellä, onko kyseessä yksikäyttöinen vai monikäyttöinen lahjakortti tai arvoseteli.

Yksikäyttöseteli

Yksikäyttöinen arvoseteli on sellainen lahjakortti tai arvoseteli, jolla voi maksaa vain tietynlaisia tuotteita tai tietyn rajatun tuoteryhmän tuotteita, joilla kaikilla on sama ALV-prosentti. Tällöin on jo etukäteen selvillä, mikä on lopulliseen ostokseen liittyvä arvonlisäverokanta.

Yksikäyttöisen arvosetelin hintaan tulee lisätä arvonlisäveroa sen ALV-prosentin mukaan, jota sovelletaan niihin tuotteisiin, joita setelillä voi ostaa. Kun asiakas maksaa ostoksensa yksikäyttösetelillä, niin tilanne tulkitaan siten, että tuo arvoseteli on ennakkomaksua kyseisestä tuotteesta. Ja myynnin arvonlisävero on kirjattu jo arvosetelin myynnin kohdalla.

Monikäyttöseteli

Monikäyttöinen arvoseteli on sellainen lahjakortti tai arvoseteli, jolla voi maksaa erilaisista tuotteista, niin että etukäteen ei ole selvillä, mikä on lopulliseen ostokseen liittyvä arvonlisäverokanta.

Monikäyttöisen arvosetelin hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Tällaisen monikäyttöisen lahjakortin tai arvosetelin myynti kirjataan siis ALV 0 %. Mikäli samalla kerralla asiakkaalle myydään myös normaaleja ALV:n alaisia tuotteita, niin laskun erittelystä täytyy käydä ilmi, mitkä myynnit ovat verollisia ja mitkä verottomia.

Kun asiakas käyttää monikäyttöseteliä maksamiseen, niin silloin täytyy tehdä myyntitosite siitä, mistä asiakas maksoi. Tässä tilanteessa tiedetään, mitä tavaraa tai palvelua asiakkaalle lopulta myytiin. Myyntitositteelle kirjataan tiedot myydystä tuotteesta, sen hinnasta ja myyntiin liittyvästä arvonlisäverosta. Myyntitositteelle tulee tietenkin lisätä myös merkintä siitä, että myyntihinta on maksettu lahjakortilla tai palvelusetelillä.

Joskus käy niin, että asiakkaan ostos on vähän kalliimpi kuin lahjakortin arvo. Silloin asiakas maksaa loput muulla tavalla. Tällaisessa tapauksessa myyntitositteen rivitiedot voisivat olla esimerkiksi tällaiset, kun kyseessä on monikäyttöinen lahjakortti (monikäyttöseteli):

 • Kasvohoito (ALV 24 %) veroton hinta 177,42 €, vero 42,58 €, verollinen hinta 220,00 €
 • Maksettu lahjakortilla (ALV 0 %) −200,00 €
 • Maksettava yhteensä 20,00 €

Katso Verohallinnon ohje: Arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Tämän artikkelin tietoja ja linkkejä on päivitetty viimeksi 3.10.2020.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories