Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Arvonlisäverot

Kun yritys myy palveluita tai tavaroita, myyntihintaan on lisättävä arvonlisävero (ALV), joka tilitetään verohallinnolle. Yritys voi vähentää tilityksestä arvonlisäveron, jonka se on maksanut omista hankinnoistaan. Useimmat yritykset ja elinkeinonharjoittajat ovat ALV-velvollisia. Poikkeuksena ovat vain ne toimialat ja tapaukset, jotka on laissa mainittu poikkeuksina ALV-velvollisuudesta.

i

ALV laskuilla ja kuiteissa

Arvonlisävero (ALV) lasketaan ALV:n alaisen myynnin perusteella. Niinpä myyntilaskun laatijan tulee huolehtia, että laskulle tulee oikeanlaiset ALV-merkinnät ja ALV-laskelmat.

Yritys voi vähentää omista ALV-tilityksistään ne arvonlisäverot, jotka se on on maksanut omista hankinnoistaan. Edellytyksenä on se, että hankinnoista on kunnolliset laskut tai kuitit, joissa on riittävän tarkat tiedot hankintaan liittyvästä arvonlisäverosta.

Arvonlisäveroa koskevat säännöt ovat erilaisia eri tilanteissa. On tärkeää, että kysyt neuvoa kirjanpitäjältäsi kaikkiin eri tilanteisiin. Kirjanpitäjä osaa neuvoa ALV:n laskuvaatimukset ja oikeat toimintatavat.

ALV ja kirjanpito

Kirjanpidon järjestelmä laskee tilitettävät arvonlisäverot automaattisesti, kun laskut kirjataan kirjanpitoon. Niinpä ALV-tilityksiä ei kannata laskea erikseen.

Sähköisen taloushallinnon järjestelmällä voidaan hoitaa myyntilaskujen laatiminen, ostolaskujen käsittely ja kirjanpito samassa järjestelmässä. Silloin laskujen tiedot kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon ja ALV-laskelmatkin saadaan automaattisesti.

Automaattiset järjestelmät eivät kuitenkaan osaa lukea verohallinnon ALV-ohjeita eivätkä tunnista laskuissa olevia virheitä. Siksi tarvitaan kirjanpitäjää, joka huolehtii kirjanpidon ja ALV-laskelmien oikeellisuudesta.

o

ALV:n tilittäminen verottajalle

ALV-ilmoitukset pitää tehdä ja maksaa oma-aloitteisesti. Yleensä tämä tapahtuu kuukausittain. Myöhässä tapahtuneista ilmoituksista ja maksuista joutuu maksamaan melko ankaria viivästysmaksuja.

Onglmien välttämiseksi on tärkeää, että kirjanpidon aineisto toimitetaan ajoissa tilitoimiston käyttöön, jotta ALV-laskelmat saadaan tehtyä ajoissa. Lisäksi kannattaa valtuuttaa tilitoimisto hoitamaan ALV-ilmoitusten lähettäminen verohallinnolle. Jos käytössä on sähköinen taloushallinto (esim. Procountor), on mahdollista valtuuttaa tilitoimisto hoitamaan myös ALV-tilitysten maksaminen yrityksesi puolesta.

s

ALV-rekisteröinti

ALV:n alaista toimintaa harjoittava yritys tai elinkeinonharjoittaja tulee ilmoittaa verohallinnon ALV-rekisteriin. Usein ALV-rekisteröinti tehdään jo yrityksen perustamisvaiheessa. Mikäli elinkeinotoiminta aloitetaan vasta myöhemmin, niin ALV-rekisteröinti voidaan tehdä erikseen myöhemmin.

ALV-ilmoitukset ja -tilitykset on tehtävä siitä alkaen, kun yrityksesi on merkitty ALV-rekisteriin. ALV-ilmoitukset on lähetettävä, vaikka yritykselläsi ei olisi myyntiä eikä tilitettävää arvonlisäveroa.

Tilitoimiston palveluista kannattaa sopia jo ennen kuin ilmoitat yrityksesi ALV-rekisteriin. Tilitoimisto osaa myös neuvoa ALV-rekisteröintiin liittyvissä asioissa.

ALV sähköisessä taloushallinnossa

Vanhanaikaisessa paperin pyörittelyyn perustuvassa työtavassa laskutus, kirjanpito, ALV-ilmoitukset ja maksaminen on hoidettu eri järjestelmissä.

Sähköisen taloushallinnon järjestelmässä voidaan hoitaa kaikki yrityksen talousasiat. Tämä nopeuttaa ja helpottaa myös ALV-tilitysten hoitamista.

Palvelupakettimme

Yyrityksen taloushallinto kannattaa hoitaa kokonaisuutena. Myös tilitoimiston palveluista saa parhaimman hyödyn, kun palvelut kootaan palvelupaketiksi.

Taloushallinnon ja verotuksen neuvonta sisältyy palvelupaketteihin. Varsinkin ALV-kysymykset ovatkin sen verran hankalia, että tilitoimistolta kannattaa kysyä neuvoa melkein joka välissä.

Pistetäänkö pakettiin? Hoidetaan alvit ja muut!