Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Veroneuvonta ja verosuunnittelu

Yritystoimintaan liittyy paljon erilaisia verokysymyksiä. Verotusta koskevat säännökset muuttuvat jatkuvasti. Veroasioiden laiminlyönti tai niiden kanssa hutilointi voi tulla hyvin kalliiksi. Niinpä yrittäjän kannattaa käyttää hyväkseen tilitoimiston tarjoamaa asiantuntemusta. Kirjanpitäjäsi on myös veroneuvoja.

q

Suunnittele ja vältä virheet

Yritystoiminnassa suunnittelu on tärkeää. Myös verotuksen hoitamista pitää ja kannattaa suunnitella. Jos verotuksen hoitamista ei suunnitella, seuraksena voi olla veroilmoitusten laiminlyöntejä ja myöhästymisiä – ja melko ankaria viivästysmaksuja.

Alusta alkaen

Tilitoimiston tarjoamaa veroneuvontaa ja suunnitteluapua kannattaa hyödyntää jo yrityksen perustamisvaiheessa. Kirjanpitäjä osaa neuvoa, miten verotus vaikuttaa ja miten verot tulisi ottaa huomioon kannattavuuslaskelmissa ja hinnoittelussa. Verotus tulee ottaa huomioon myös yritysmuotoa valittaessa.
i

Kuiteista alkaen

Yritykselle tehtävät hankinnat tulee suunnitella myös verotuksen näkökulmasta. Jotta kulut ja niihin liityvät arvonlisäverot saadaan vähennettyä verotuksessa, tulee hankinnoista olla oikeanlaiset tositteet. Jos kirjanpitoon ei saada kaikkia tarpeellisia kuitteja, laskuja ja muita tositteita, niin seuraksena voi olla liian suuret verot.

Aggressiivinen verosuunnittelu

Aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan keinotekoista kikkailua, jolla pyritään välttämään verojen maksua arveluttavilla keinoilla. Mikäli tämä kikkailu menee laittoman puolelle, niin silloin on kyse veronkierrosta tai veropetoksesta. Tällaiset temput eivät kuulu tilitoimistomme palveluihin.

Z

Lainmukainen veroneuvonta

Tilitoimistomme tarjoaa lainmukaista, normaalia veroneuvontaa. Tarkoituksena on suunnitella yrityksesi asiat siten, että vähennyskelpoiset kulut saadaan vähennettyä ja lailliset verovähennykset tulee hyödynnettyä ja että asiat on muutenkin järjestetty verotuksellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Palvelupakettimme

Taloushallinnon palvelupakeitteihin sisältyy normaalitasoinen veroneuvonta sekä yrityksen veroilmoitusten hoitaminen.

Älä kompastu verotukseen!