Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä. Myös elinkeinotoimintaa harjoittava yksityishenkilö on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito tulee laatia yksittäisen liiketapahtuman tarkkuudella. Kirjanpito tulee järjestää siten, että kirjanpidosta saadaan laskettua kaikki tarvittavat tiedot verotusta ja tilinpäätöstä varten. Kirjanpidon tietojen tulee olla jäljitettävissä yleiseltä tasolta yksittäisiin tositteisiin ja toisinpäin.

i

Kirjanpito perustuu tositteisiin

Kaikki liiketapahtumat ja maksutapahtumat on dokumentoitava tositteiden avulla. Tositteita ovat mm. laskut, kuitit, tiliotteet, kauppakirjat ja vuokrasopimukset. Tositteiden laatimisesta vastaa usein yrittäjä tai muu kyseistä liiketapahtumaa hoitava henkilö.

Kirjanpidon tositteissa tulee olla riittävän tarkat tiedot liiketapahtumista. Kirjanpitäjän tehtävänä onkin neuvoa, miten tositteet tulee laatia ja mitä tietoja niihin tulee sisältyä.

Liiketapahtuman kirjaukseen vaikuttaa myös toimialan luonne. Samanlainen ostokuitti kirjataan joskus eri tavalla eri yrityksissä. Niinpä kirjanpitäjän on saatava tietää myös se, kuinka kyseinen tosite liittyy kyseisen yrityksen toimintaan.

Kirjanpidon laatiminen

Kirjanpidon kirjaukset tehdään tositteiden perusteella noudattaen kirjanpidon sääntöjä. Tositteet numeroidaan, järjestetään ja arkistoidaan siten, että kaikki kirjanpidon tiedot ovat jäljitettävissä yksittäisiin tositteisiin.

Kirjanpidon järjestämisessä voidaan ottaa huomioon yrityksen erityisluonne ja erityiset tiedon tarpeet. Kirjanpitoa ei kuitenkaan voi tehdä oman mielen mukaan. Kirjanpidosta on saatava tuotettua kirjanpitolain mukainen tilinpäätös. Myös yhtiölainsäädännön ja verotuksen tietovaatimukset on huomioitava.

Käytännössä kirjanpito on kytköksissä kaikkiin taloushallinnon toimiin: laskutukseen, palkanlaskentaan, maksuliikenteeseen, verotuksen hoitamiseen jne.

Kirjanpito ja verotus

Jotta kirjanpidosta saataisiin tarvittavat tiedot erilaisille veroilmoituksille, tulee kirjanpidon laatimisessa ottaa huomioon myös verotusta koskevat määräykset.

Kun harjoitetaan ALV:n alaista liiketoimintaa, on erityisen tärkeää, että kirjanpidon tositteissa on kaikki arvonlisäverotusta varten tarvittavat tiedot. On myös huomioitava, että ALV:n alaisessakaan liiketoiminnassa ei voida vähentää kaikkien ostojen arvonlisäveroja.

Myös tuloverotuksesta aiheutuu lisävaatimuksia kirjanpidolle, sillä kulujen vähennyskelpoisuus on erilainen verotuksessa ja kirjanpidossa. Kirjanpitolain mukainen liiketulos onkin usein eri kuin tuloverotuksen mukainen verotettava tulos.

q

Alusta alkaen ajantasalla

Kirjanpidon järjestäminen tulisi olla kunnossa liiketoiminnan alusta alkaen. Kirjanpidon hoitamisesta kannattaa sopia tilitoimiston kanssa jo ennen yritystoiminnan aloittamista.

Mikäli olet aikeissa vaihtaa tilitoimistoa, niin sovi asioista uuden tilitoimiston kanssa jo ennen kuin yhteistyö edellisen tilitoimiston kanssa päättyy.

Kirjanpito osana taloushallintoa

Vanhanaikaisessa paperin pyörittelyyn perustuvassa työtavassa kirjanpito on usein erillinen toiminto. Laskutus, maksuliikenne ja veroilmoitukset on hoidettu eri järjestelmissä.

Kirjanpito ja koko taloushallinto voidaan hoitaa tehokkaammin ja helpommin, kun käytössä on sähköisen taloushallinnon järjestelmä, jossa voidaan hoitaa kaikki asiat keskitetysti.

Palvelupaketit

Kirjanpito kytkeytyy moneen eri asiaan yrityksen talouden hoitamisessa. Niinpä yrityksen taloushallinto kannattaa hoitaa kokonaisuutena, niin että asiat sujuisivat mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.

Yrityksesi saa parahaimman hyödyn myös tilitoimiston palveluista, kun palvelut kootaan palvelupaketiksi. Kun sovimme taloushallinnon palvelupaketista, niin tiedät tarkalleen, mitä palveluun sisältyy.

Kirjanpito sisältyy pakettiin