Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Yrityksen perustaminen, osa 2: Suunnittele ja tee laskelmia

Jos pohdit yrityksen perustamista, niin sinulla todennäköisesti on jonkinlainen suunnitelma tai yritysidea – ja mahdollisesti jo kova hinku päästä pistämään yritys pystyyn. Yrityksen perustamisessa ei kuitenkaan kannata hätiköidä. Hyväkin bisnes-idea kaatuu helposti siihen, että suunnitelmia ei tehdä kunnolla.

Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat

Suunnitelmat ja laskelmat kannattaa tehdä mahdollisimman konkreettisesti: mitä myydään, kenelle, miten, mihin hintaan jne. Suunitelmien ja laskelmien tulisi olla realistisia ja niissä pitäisi ottaa huomioon kaikki yritystoimintaan liittyvät lakisääteiset velvollisuudet ja muut realiteetit.

Suunnitelmien edetessä saatat huomata, että sinun pitääkin hankkia lisää tietoa joistain yritystoiminnan kysymyksistä. Lisäksi suunnitelmien pohjaksi kannattaa kartoittaa markkinatilannetta. Kartoita muita alalla toimivia yrityksiä. Yritä selvittää, löytyykö bisnesideallesi riittävästi kysyntää ja maksavia asiakkaita. Mikäli suunnitelmasi perustuvat väärille tai hatarille oletuksille, niistä ei ole paljoa hyötyä.

Suunnitelmia voi olla hyvä hahmotella paperilla ja kynällä, mutta tarkempien liiketoimintasuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien tekemisessä kannattaa käyttää apuna tietokonetta.

Apuvälineitä suunnitelmien ja laskelmien laatimiseen löytyy seuraavista verkkopalveluista:

Uusyrityskeskuksen julkaisemassa Perustamisoppaassa on neuvottu, mitä kaikkia asioita liiketoimintasuunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon. Tietoa ja apuvälineitä löytyy myös Uusyrityskeskuksen verkkosivuilta.

Suomi.fi-palvelun osiosta Yritystoiminnan suunnittelu löydät tietoa ja neuvoja suunnittelun avuksi. Kannattaa myös hyödyntää Suomi.fi-palvelussa olevia ”oikopolkuja”:

Oma Yritys-Suomi -verkkopalvelun osiossa ”Liiketoimintasuunnitelma” on työkalu liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatimiseen. Pääset käyttämään Oma Yritys-Suomi-palvelua kirjautumalla sinne omalla henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksellasi. Kirjautumisen jälkeen pääset käyttämään omaa työtilaasi, jonka saat räätälöityä juuri sinulle sopivaksi. Sinne voit myös tallentaa omat suunnitelmasi. Palvelun kautta voit myös pyytää yritysneuvojan kommentteja omaan suunnitelmaasi. Kun olet perustanut yrityksen, voit jatkaa palvelun käyttämistä yrityksesi asioiden hoitamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.

Yritystulkki.fi-verkkopalvelusta löytyy paljon erilaisia laskentataulukoita ja lomakepohjia sekä ohjeita niiden käyttämiseen.

Apua suunnitelmien ja laskelmien tekemiseen voit saada Uusyrityskeskuksista, joita on eri puolilla Suomea. Apua suunnitelmien ja laskelmien tekemiseen saat tietenkin myös tilitoimistostamme.

Henkilökohtainen tilanteesi ja muut suunnitelmat

Jotta yrityssuunnitelmasi olisivat toimivia ja järkeviä, täytyy sinun kartoittaa myös omaa henkilökohtaista tilannettasi ja muuta työtilannettasi. Jos sinulla on perhettä, niin miten yrityssuunnitelmat sopivat yhteen perhe-elämän kanssa? Jos tarvitset yritystoimintaan alkupääomaa, niin kuinka paljon pystyt sijoittamaan omaa rahaasi yritykseen ja kuinka paljon alkupääomaa pitäisi saada muualta? Jos suunnittelet aloittavasi yrityksen muun työn ohessa, kuinka paljon sinulla realistisesti on mahdollista käyttää aikaa yritykseesi?

Mikäli olet työtön tai olet vaarassa jäädä lähiaikoina työttömäksi, sinun ei kannata perustaa yritystä, mikäli sinulla ei ole todella hyvää ja realistista suunnitelmaa siitä, miten aiot hankkia toimeentulosi yrityksen avulla. Ongelma on tässä: Jos sinulla on yritys, niin sinua kohdellaan yrittäjänä. Pääsääntöinen oletus on, että yrittäjä työllistyy yrityksessään. Yrittäjänä et voi saada työttömyyskorvausta ennen kuin olet lopettanut yrityksesi. Mikäli sinulla on ollut sivutoimista yritystoimintaa jo ennen kuin jäit työttömäksi pääasiallisesta työstäsi, niin silloin saattaa olla mahdollista, että sivutoimisena yrittäjänä voisit saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Sen sijaan uuden yrityksen perustaminen työttömäksi jäädessä tulkitaan yleensä siten, että työllistyt perustamassasi yrityksessä.

Mikäli aioit hyödyntää starttirahaa, niin kannattaa muistaa, että yritystä ei saa perustaa ennen kuin olet hakenut starttirahaa ja saanut myönteisen päätöksen starttirahasta. Ja hakemus kannattaa tietysti jättää vasta sitten, kun sinulla on kunnollinen yrityssuunnitelma ja mahdollisuus panostaa siihen täysillä.

Tässä artikkelissa olevia tietoja ja linkkejä on päivitetty 3.10.2020.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories