Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Miten toimitaan kun myyjä ilmoittaa hinnan ilman arvonlisäveroa (ALV 0%)?

Olen aikaisemmin kirjoittanut ohjeita arvonlisäverosta eli ALV:stä. Tähän aihepiiriin liittyy saamani kysymys: Mitä tarkoittaa, kun myyjä ilmoittaa, että hintaan ei sisälly arvonlisäveroa? Eli ALV on nolla? Miten tässä tilanteessa toimitaan?

Myytävien hyödykkeiden hinnat ilmoitetaan eri tavoilla sen mukaan, onko kyseessä kuluttajakauppa vai elinkeinonharjoittajien välinen kauppa.

Kulutushyödykkeiden myynnissä on noudatettava kuluttajansuojalakia. Kulutushyödykkeillä tarkoitetaan sellaisia tavaroita ja palveluita, joita myydään tavallisille ihmisille (kuluttajille) henkilökohtaiseen kulutukseen tai kotitalouden käyttöön. Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä säädetään, että kulutushyödykkeen markkinoinnissa on ilmoitettava kokonaishinta veroineen.

Kun tavaroita tai palveluita tarjotaan tavallisille ihmisille yksityiskäyttöön, markkinointiviesteissä ei useinkaan mainita mitään arvonlisäverosta. Tämä johtuu juuri tuosta kuluttajansuojalain määräyksestä. Jos myyjä on arvonlisäverovelvollinen, niin arvonlisävero sisältyy ilmoitettuun kokonaishintaan. Jos myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, niin hinnassa ei ole eikä siihen myöskään lisätä arvonlisäveroa.

Sen sijaan kuiteissa ja laskuissa täytyy aina olla ALV-erittely. Vaikka olisi kyse kuluttajakaupasta, niin kuiteilla ja laskuilla täytyy olla ALV-erittely, josta näkyy veroton hinta, ALV-prosentti ja ALV:n osuus kokonaishinnasta. Jos myyjä ei ole ALV-velvollinen, niin kuitilla tai laskulla tulisi olla merkintä, että myyntiin ei sisälly arvonlisäveroa.

Kun tavaroita tai palveluita tarjotaan yrityksille tai ammatinharjoittajille, niin on tapana ilmoittaa hyödykkeen hinta ilman arvonlisäveroa. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi siten, että tuoteluettelossa tai hinnastossa on merkintä ALV 0 %. Tällainen merkintä tarkoittaa, että hinnastossa kerrotut hinnat ovat verottomia hintoja. Kun hyödyke myydään, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Miksi hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa? Ensinnäkin kuluttajansuojalaki ei koske tilanteita, kun hyödykkeitä myydään ammattikäyttöön tai yritystoimintaan. Toinen syy on se, että useimmat yritykset ovat ALV-velvolisia, joten ne voivat vähentää ostohintaan lisättävän ALV:n omissa ALV-tilityksissään. Ostajana oleva yritys joutuu maksamaan myyjälle kokonaishinnan, johon on lisätty arvonlisävero, mutta ALV-tilitysten jälkeen ostajan lopulliseksi kustannukseksi jää vain verottoman hinnan osuus.

Osa elinkeinotoiminnasta on ALV:n ulkopuolella. Kun hyödykkeitä ostetaan ALV:n ulkopuoliseen toimintaan, niin silloin ostajana oleva yritys ei pääse vähentämään arvonlisäveroa. Tällöin on oltava tarkkana hinnastojen tutkimisessa. Jos hinnat on ilmoitettu ilman ALV:tä, niin ostajan täytyy ottaa huomioon, että hankinnan lopullinen kustannus on veroton hinta plus arvonlisävero.

Kun hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV nolla prosenttia), kyseessä on yleensä joku seuraavista tilanteista:

  • Kun ALV-velvollinen yritys ilmoittaa markkinoimansa hyödykkeen hinnan ilman ALV:tä, niin kyseinen hintatarjous on kohdistettu yrityksille ja ammatinharjoittajille. Laskutusvaiheessa kauppahintaan lisätään arvonlisävero ja laskulla tulee olla ALV-erittely.
  • Hinta ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) voi johtua myös siitä, että myyjä ei ole ALV-velvollinen. Tällöin myyntihintaan ei lisätä arvonlisäveroa, joten veroton hinta on sama kuin kokonaishinta. Tällöin kuitilla tai laskulla tulee olla merkintä, josta näkyy, että myyntiin ei liity arvonlisäveroa. Merkintä voi olla esimerkiksi ei arvonlisäveroa tai ALV 0 %.
  • Eräissä tapauksissa (esim. rakentamispalveluissa) noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta, jolloin myyjä ei laskuta arvonlisäveroa vaan ostajan tulee huolehtia ALV-tilityksistä asiaa koskevien erityissäännösten mukaisesti. Näissä tapauksissa laskuissa tulee olla merkintä, että kyseessä on käännetty verovelvollisuus.

Näin toimitaan

Huomaa ero: Onko kyseessä hinnasto vai lasku?

  • ALV 0 % = kyseinen hinta on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
  • Jos hinnastossa on merkintä ALV 0 %, niin useimmiten on kyse siitä, että myytäessä kauppahintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
  • Jos laskulla lukee ALV 0 %, niin kyseisen merkinnän kohdalla oleva hinta on veroton hinta. Laskulla saattaa olla ALV-erittely, jossa näkyy myös laskuun sisältyvä arvonlisävero (yleensä ALV 24 %) sekä kokonaishinta. Mikäli merkintä ALV 0 % tarkoittaa koko laskua, niin silloin laskun loppusummaan ei sisälly arvonlisäveroa, jonka ostaja voisi vähentää omassa ALV-tilityksessään. Myyjällä täytyy tietenkin olla jokin laillinen syy, miksi arvonlisäveroa ei ole lisätty laskutettavaan hintaan.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories