Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Yrityksen perustamisilmoituksen sudenkuopat

Susien pyydytämiseen on ennen vanhaan käytetty naamioitua pyydyskuoppaa eli sudenkuoppaa. Myös ihminen saattoi pudota kuoppaan, jos ei osannut varoa ja väistää kuoppaa. Yrityksen perustamisilmoituksessa on useita kohtia, jotka voivat muodostua sudenkuopiksi. Niihin lankeaa helposti, jos hätiköi perustamisilmoituksen tekemisessä.

Ansoja on helppo välttää, kun suunnittelee kunnolla ja ottaa selvää, miten asiat toimivat käytännössä. Ainakin kannattaa lukea perustamisilmoituslomakkeen täyttöohjeet. Lisäksi kannattaa tutustua verohallinnon ja kaupparekisterin ohjeisiin ja muuhun aloittaville yrittäjille tarkoitettuihin ohjeisiin. Mikäli et jaksa lukea ohjeita, niin ainakin kannattaisi keskustella asioista asiantuntevan kirjanpitäjän tai yritysneuvojan kanssa.

Seuraavassa on joitain yleisimpiä ongelmia, joihin olen huomannut ihmisten törmäävän.

Kaupparekisterin käsittelymaksu tulee maksettavaksi, kun yritys ilmoitetaan kaupparekisteriin. Mikäli huomaat myöhemmin, että valitsit väärän yritysmuodon, joudut maksamaan käsittelymaksua uudestaan, kun teet uuden perustamisilmoituksen. Lisäksi joudut tietenkin tekemään lopettamisilmoituksen turhaan perustetusta yrityksestä.

Kaupparekisterille maksetaan käsittelymaksua myös muutosilmoituksista. Esimerkiksi muutokset yhtiöjärjestyksessä, yrityksen toiminimessä ja vastuuhenkilöiden vaihdokset ovat sellaisia muutoksia, joista tulee maksettavaksi käsittelymaksua. Perustamisilmoitus kannattaa suunnitella ja laatia huolellisesti, jotta et joudu kovin pian ilmoittamaan yrityksen tietojen muutoksista.

Yhtiömuotoista yritystä (eli osakeyhtiötä, osuuskuntaa, kommandiittiyhtiötä tai avointa yhtiötä) ei kannata perustaa, jos yhtiölle ei ole oikeasti jotain järkevää käyttöä. Yhtiömuotoisilla yrityksillä on kirjanpitovelvollisuus pelkästään sillä perusteella, että kyseinen yhtiö on olemassa eli se on rekisteröity kaupparekisteriin. Tilinpäätös on laadittava ja veroilmoitus jätettävä, vaikka yhtiöllä ei olisi liiketoimintaa.

Samalla perustamisilmoituksella ilmoitetaan tietoja sekä PRH:n kaupparekisteriin että verohallinnon rekistereihin. Riippumatta siitä käytätkö paperista Y-lomaketta vai YTJ.fi-verkkopalvelua, niin samalla ilmoituksella tiedot menevät kahdelle eri viranomaiselle: Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ja Verohallinnolle.

Ilmoitukset PRH:lle ja verohallinnolle ovat erillisiä rekisteröintejä, vaikka ne tapahtuvat samalla lomakkeella tai samassa verkkopalvelussa. Voi ilmoittaa yrityksen ja toiminimen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, mutta samalla voit ilmoittaa verohallinnolle, että elinkeinotoiminta aloitetaan vasta myöhemmin. Jos kuitenkin vahingossa ilmoitat yrityksesi verohallinnon ALV-rekisteriin heti, saatat joutua tekemään kuukausittaisia ALV-ilmoituksia, vaikka yritykselläsi ei vielä olisi mitään toimintaa.

Perustamisilmoituksella kysytään arvioita yrityksen ensimmäisen tilikauden liikevaihdosta ja verotettavasta tulosta. Tietoja kysytään, koska niiden perusteella verohallinto määrää ennakkoverot. Monet erehtyvät ilmoittamaan ylioptimistisia haaveitaan, jolloin seurauksena on niin suuret ennakkoverot, että yrittäjällä ei ole varaa maksaa niitä. Verohallinnon määräämät ennakkoverot on kuitenkin pakko maksaa, paitsi mikäli haet ja saat ennakkoveroihin muutoksen ennen eräpäivää. Ilmoitusta täyttäessä tulisi muistaa, että useimmiten ensimmäisellä tilikaudella kuluja on enemmän kuin myyntituloa, joten verotettava tulo jää usein hyvin pieneksi. Jos kuitenkin onnistut saamaan enemmän tuloa kuin etukäteen arvioit, niin voit myöhemmin tehdä verohallinnolle ilmoituksen ennakkoveron suurentamiseksi.

Lomakkeella kysytään tietoa myös yrityksen tilikaudesta ja ensimmäisestä tilikaudesta. Näillä on vaikutusta sekä kirjanpitoon että verotukseen. Mikäli et itse tiedä, miten tilikausi vaikuttaa verotukseen ja kirjanpitoon, niin sinun kannattaisi keskustella asiasta kirjanpitäjän kanssa ennen kuin täytät tämän kohdan perustamisilmoituksesta.

Kun perustat yrityksen, niin se vaikuttaa sinun henkilökohtaiseen asemaasi muissakin asioissa. Kun sinut luokitellaan yrittäjäksi, niin se vaikuttaa mahdollisuuteesi saada työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea. Oletus on, että yrittäjä työllistyy yrityksessään. Niinpä yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta yleensä vasta silloin, kun yritys on kokonaan lopetettu eikä hän enää ole yrittäjä.

Yritystoiminnassa on aivan tavallista, että yritys ei aina tuota voittoa eikä yrittäjä aina saa tuloa yrityksestään. Tämä kuuluu normaaliin yrittäjäriskiin, johon yrittäjän tulisi itse varautua. Niinpä yrittäjä ei (yleensä) voi saada toimeentulotukea pelkästään sillä perusteella, että yrittäjä ei saa yrityksestään tuloa juuri sillä hetkellä. Toimeentulotukea tai työttömyyskorvausta ei voi yhdistää yrittäjätoimintaan, koska silloin olisi kyseessä kannattamattoman yrityksen tukeminen.

Yritystä ei kannata perustaa pelkästään siltä varalta, että sen kautta saattaisit ehkä mahdollisesti myydä palveluitasi. Yrityksen perustaminen kannattaa suunnitella huolella ja yrityksen perustamiseen pitää panostaa, niin että yritysideallasi on oikeasti ja konkreettisesti mahdollisuus alkaa toimia ja tuottaa sinulle tuloa. Pelkkä perustamisilmoitus ilman kunnollista suunnitelmaa ja ilman oikeaa yritystoimintaa voi aiheuttaa vain harmia.

Apua ja neuvontaa yrityksen perustamiseen saat tilitoimistostamme. Tietoja ja neuvontapalveluita löydät myös alla olevien linkkien kautta.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories